Projecten

2023-05-26T15:44:41+02:00

TANDEMS

Wanneer is een energiegemeenschap zoals een energiecoöperatie rendabel? Wat zijn de voorwaarden voor een constructieve en duurzame samenwerking met partners? Wat motiveert burgers om deel te nemen? Dit en meer onderzoekt Tandems in drie EU regio's.

2023-05-26T15:38:07+02:00

FemPower

Voor een rechtvaardige en gelijkwaardige energietransitie vergroten we de participatie van vrouwen in de energiesector.

2023-05-26T15:42:07+02:00

SSH Centre

Versterking van de transdisciplinaire samenwerking tussen wetenschap, beleid en bedrijfsleven voor inclusief klimaat- en energiebeleid.

2023-05-26T15:53:31+02:00

Build Up Skills NL

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen als we goed opgeleide vakmensen tot onze beschikking hebben. In BUS-NL willen wij inzicht krijgen in de vaardigheden voor de energietransitie, proberen wij uitdagingen te benoemen en creëren wij een roadmap voor een versnelde ontwikkeling van het benodigde vakmanschap.

2020-07-01T22:05:53+02:00

N.I.C.E.

Duneworks is strategisch transitie en lerend vermogen adviseur voor projecten van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E).

2020-06-24T17:25:49+02:00

Energiearmoede

Gezamenlijk essay met Het PON over energietransitie-beleid en energie-armoede, met een beleidsevaluatie-raamwerk op basis van drie rechtvaardigheidsprincipes en sociale veerkracht.