Projecten

2022-11-17T13:25:48+02:00

FemPower

Voor een rechtvaardige en gelijkwaardige energietransitie vergroten we de participatie van vrouwen in de energiesector.

2022-11-18T14:02:34+02:00

SSH Centre

Versterking van de transdisciplinaire samenwerking tussen wetenschap, beleid en bedrijfsleven voor inclusief klimaat- en energiebeleid.

2022-10-20T13:18:23+02:00

Build Up Skills NL

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen als we goed opgeleide vakmensen tot onze beschikking hebben. In BUS-NL willen wij inzicht krijgen in de vaardigheden voor de energietransitie, proberen wij uitdagingen te benoemen en creëren wij een roadmap voor een versnelde ontwikkeling van het benodigde vakmanschap.

2020-07-01T22:05:53+02:00

N.I.C.E.

Duneworks is strategisch transitie en lerend vermogen adviseur voor projecten van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E).

2020-06-24T17:25:49+02:00

Energiearmoede

Gezamenlijk essay met Het PON over energietransitie-beleid en energie-armoede, met een beleidsevaluatie-raamwerk op basis van drie rechtvaardigheidsprincipes en sociale veerkracht.

2020-07-01T22:14:14+02:00

CIMULACT

We waren als externe evaluator betrokken bij CIMULACT, een Europese stakeholderdialoog om tot een gedragen Europese onderzoeksagenda te komen.