Project omschrijving

Energie delen met cVPP

Wat als buurtbewoners als prosumenten (consumenten + producenten = prosument) zelf energie gaan opwekken, opslaan en aan elkaar gaan leveren?  Hoe kun je dat mogelijk maken met behulp van een Virtual Power Plant? Wat is dat eigenlijk, een Virtual Power Plant? En hoe richt je het zo in dat de baten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en dat buurtbewoners die dat willen een actieve rol kunnen oppakken? En hoe kunnen we de opgedane ervaring op verschillende plekken in verschillende landen gebruiken om een aanpak en model voor verdere uitbreiding hiervan te ontwikkelen?

Dit uit- en onderzoeken we allemaal in het Interreg project cVPP (community-based Virtual Power Plant), een project binnen het INTERREG North-West European program, met partners uit Ierland, België en Nederland. Duneworks focust zich samen met de TUe vooral op vraagstukken rondom participatie, institutionele condities, waardeproposities en manieren om een context-sensitieve aanpak te ontwikkelen om op meerdere plekken cVPPs te implementeren.

Meer informatie

Sylvia Breukers

sylvia.breukers[at]duneworks.nl

Website CVPP

Looptijd project: 2017-2020

Terug naar projecten