Welkom! DuneWorks is gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken rondom de transitie richting een democratisch en duurzaam klimaat.

Highlights

Sylvia schrijft commentaar op een speciale uitgave over gender en smart grids

Sylvia’s commentaar gaat uit van de noodzaak om een brede diversiteit van burgers en groepen te erkennen bij het ontwerpen en invoeren van slimme technologie. Zij zijn belanghebbenden met relevante kennis, behoeften en belangen. Vrouwen zijn echter vaak niet erkend. Uit onderzoek naar hun ervaringen bleek dat het “ontlasten” van mensen van slimme technologieën vaak het tegenovergestelde effect heeft – mensen uitsluiten van technologie-in-ontwikkeling creëert juist meer last, wanneer dingen onvermijdelijk fout gaan. Ook leidt de vereiste om digitale geletterd te zijn vaak tot schaamte over wat men niet begrijpt. Het goede nieuws: door deze ervaringen serieus te nemen, opent de deur naar een constructievere R&D.

Klik hier om verder te lezen!

Sylvia heeft ook over haar eigen onderzoek over gender in slimme netten gesproken. Bekijk dat hier!

 

Ode aan het ongemak

Nieuwe film over ongemak in de transitie naar een nieuwe economie en samenleving

Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, partner van DuneWorks in het vormgeven van een circulaire economie, heeft een prachtige documentaire over ongemak in de transitie gemaakt. Trots dat Ruth Mourik hier een rol in speelt!

“De transitie naar een circulaire economie is niet zozeer een technische of economische opgave, maar bovenal een sociale. Het vraagt een fundamentele verandering van onze houding. En daar is moed voor nodig. NICE brengt een ‘Ode aan het Ongemak’.

Deze documentaire is een uitnodiging om het ongemak van verandering aan te gaan. Je hoeft niet alles in een keer perfect te doen. Je werkwijze en gewoonten omgooien, kost moeite en soms schuurt het. Het brengt je ook dichter bij wat werkelijk van waarde is. Geeft richting en nieuw handelingsperspectief. Met zicht op een betere wereld.”

Bekijk de film hier.

EU-project BUS-NL is gestaart!

Opbouwen van vaardigheden voor vakmensen in de energietransitie

De energietransitie in de gebouwde omgeving kan alleen slagen als we goed opgeleide vakmensen tot onze beschikking hebben. Alleen met up-to-date vakmanschap zijn de doelen voor 2030 en 2050 te halen. BuildUpSkillsNL werkt als sinds 2011 aan deze uitdaging. De focus van BuildUpSkillsNL ligt op bijscholing van alle relevante vaardigheden die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. Om de vernieuwingsgolf te versnellen werkt BuildUpSkillsNL aan synergie tussen vaardigheden dien nodig zijn  voor de vier transitie-elementen: energie, materiaal, klimaatadaptatie en digitalisering.

Lees meer over het project.

 3 nieuwe publicaties

De sociale kant van slimme energie

Het paper “Together we’re smart! Flemish and Dutch energy communities’ replication strategies in smart grid experiments” belicht hoe energiegemeenschappen proberen om smart grid experimenten breder uit te rollen om te energietransitie te versnellen. Nieuwsgierig? Het volledige artikel vind je hier (geen open access). Of neem contact op met Sylvia.

Digitale platforms maken het mogelijk om energie op een slimme manier met elkaar uit te wisselen. Welke impact deze innovatieve omgang met energie op rechtvaardigheid kan hebben, en waarom Participatief Ontwerp de oplossing hiervoor kan zijn lees je in het artikel “A just energy trading platform – or just an energy trading platform?”.

En wat dacht je van de stelling dat het smart grid ervoor zorgt dat vrouwen minder controle over hun energieverbruik voelen? In “Gender, expertise and control in Dutch residential smart grid pilots” bediscussieren Sylvia, Marten en oud-stagiaire Benedetta deze stelling en geven zij aanbevelingen voor beleidsmakers en onderzoekers om dit probleem te adresseren.

De laatste twee papers werden op de ECEEE Summer Study 2022 gepresenteerd en verschijnen in de ECEEE Summer Study Proceedings.

Veel leesplezier!

COIL logo

In Nederland willen wij onze huizen verwarmen met warmte uit de zon, de bodem en oppervlaktewater. Vervuilende brandstoffen zoals aardgas moeten worden vervangen. Maar waarom komt deze “warmtetransitie” niet van de grond? Wij monitoren binnen deze Community of Innovative Learners (COIL) hoe je op een collaboratieve manier te warmtetransitie kunt versnellen.

Energy Measures Project Logo

Hoe kunnen we met een toegesneden aanpak ervoor zorgen dat ook huishoudens met een smalle beurs meekomen in de energietransitie en gezond en prettig kunnen wonen? Huishoudens die niet kunnen investeren in verduurzaming van de woning betalen op termijn de rekening door een stijging van de energie- en gasprijzen. Met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien. Oplossingen die aan bod komen in dit project zijn tweeledig: zowel het gericht ondersteunen van energie-coaches op basis van verbeterd inzicht in de specifieke situaties die kenmerkend zijn voor energie-armoede, als ook een onderzoek naar de mogelijkheden om de financierbaarheid van verduurzamingsmaatregelen te verbeteren.

Lightness_Logo

Hoe kunnen Citizen Energy Communities (CECs) die flexibiliteit aan het net bieden ondersteund worden met een aanpak die opschaling en versnelling mogelijk maakt? Lightness ontwikkelt diensten die ondersteuning bieden met technische en ICT-tools, roadmaps, en participatie-tools om energiegemeenschappen beter in staat te stellen hun flexibiliteit in vraag en aanbod op de markt te brengen – met bijbehorende innovatieve verdienmodellen die meervoudige waarde creëren voor de gemeenschappen (economisch, sociaal en milieu).

Zie alle projecten