Welkom! DuneWorks is gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken rondom de transitie richting een democratisch en duurzaam klimaat.

Highlights

Fit to serve platform

Succesvolle verdienmodellen

in duurzame energie

Ruth Mourik en Renske Bouwknecht (van Ideate) hebben met behulp van literatuur en case-studies de geheimen van succesvolle, innovatieve bedrijven ontsloten: door product-denken achter te laten en te leren werken met diensten die waarde voor klant, belanghebbenden en de bredere samenleving opleveren. Op het platform dat hiervoor ontworpen kun je de recepten leren en je door succesvolle voorbeelden laten inspireren. Bezoek het platform op https://www.fittoserve.eu/. Het achterliggende rapport kun je ook in ons portfolio lezen.

 

KampC maakt startergids voor energiegemeenschappen
Op basis van MoRe model van DuneWorks

“Doe meer met lokale energie: start je eigen Virtuele Energie Centrale”

KampC heeft een mooie handleiding gemaakt waarmee procesbegeleiders energiecoöperaties kunnen helpen om te beslissen of zij de energie die ze zelf opwekken of inkopen ook samen willen gaan beheren. De Startersgids is een knappe distillatie van (onder andere) de handleiding die DuneWorks samen met TU-Delft in het kader van het Interreg cVPP project heeft gemaakt en getest met energiegemeenschappen in België en Nederland. Over het MoRe model kun je more lezen in deze Prezi-animatie of direct downloaden via deze link!

 

Nieuwe publicatie

Het belang van storytelling voor inclusief energiebeleid

In dit paper laten wij de meerwaarde van storytelling in de praktijk zien. Onze bevindingen zijn gebaseerd op het gebruik van storytelling in 17 multi-stakeholder workshops binnen het H2020 SHAPE ENERGY project. De kracht van storytelling is dat het deelnemers in staat stelt uit de ogen van anderen te kijken. Dit maakt het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstvisies mogelijk. Wij concluderen dat storytelling een innovatieve, flexibele en speelse methode is voor het ontwikkelen van lokaal energiebeleid. Hiermee krijgen beleidsmakers die inzetten op deliberatieve stakeholder participatie een waardevol instrument in handen.

Nieuwsgierig? Klik dan hier.

Cover Tijdschrift Beleid en Maatschappij

Nieuwe publicatie

Wie mag er aan de energietransitie meedoen?

Net verschenen in Beleid en Maatschappij: het artikel “De energietransitie: wie kunnen, willen en mogen er mee doen”, door Sylvia Breukers en Susanne Agterbosch (PON en Telos). Over de kansen en mogelijkheden van huishoudens met een smalle beurs om mee te doen met de energietransitie, en de verdeling van lusten, lasten en risico’s. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden gaan we in op de vraag hoe rechtvaardig de energietransitie wordt vormgegeven. Ook presenteren we een raamwerk voor beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling, dat beter rekening houdt met (mogelijke) effecten van transitiebeleid op aan energie gelieerde kwetsbaarheid van huishoudens.

Wil je er mee over weten? Neem dan contact met Sylvia op.

COIL logo

In Nederland willen wij onze huizen verwarmen met warmte uit de zon, de bodem en oppervlaktewater. Vervuilende brandstoffen zoals aardgas moeten worden vervangen. Maar waarom komt deze “warmtetransitie” niet van de grond? Wij monitoren binnen deze Community of Innovative Learners (COIL) hoe je op een collaboratieve manier te warmtetransitie kunt versnellen.

Energy Measures Project Logo

Hoe kunnen we met een toegesneden aanpak ervoor zorgen dat ook huishoudens met een smalle beurs meekomen in de energietransitie en gezond en prettig kunnen wonen? Huishoudens die niet kunnen investeren in verduurzaming van de woning betalen op termijn de rekening door een stijging van de energie- en gasprijzen. Met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien. Oplossingen die aan bod komen in dit project zijn tweeledig: zowel het gericht ondersteunen van energie-coaches op basis van verbeterd inzicht in de specifieke situaties die kenmerkend zijn voor energie-armoede, als ook een onderzoek naar de mogelijkheden om de financierbaarheid van verduurzamingsmaatregelen te verbeteren.

Lightness_Logo

Hoe kunnen Citizen Energy Communities (CECs) die flexibiliteit aan het net bieden ondersteund worden met een aanpak die opschaling en versnelling mogelijk maakt? Lightness ontwikkelt diensten die ondersteuning bieden met technische en ICT-tools, roadmaps, en participatie-tools om energiegemeenschappen beter in staat te stellen hun flexibiliteit in vraag en aanbod op de markt te brengen – met bijbehorende innovatieve verdienmodellen die meervoudige waarde creëren voor de gemeenschappen (economisch, sociaal en milieu).

Zie alle projecten