Welkom! DuneWorks is gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken rondom de transitie richting een democratisch en duurzaam klimaat.

Highlights

Vacatures

Senior en medior onderzoeker adviseur 

Wil je zowel aan onderzoek als ook de praktijk van verduurzamingsvraagstukken werken en ben je gedreven vanuit de overtuiging dat aandacht voor verdelingsvraagstukken centraal uitgangspunt moet zijn hierbij? Duneworks is op zoek naar twee nieuwe collega’s (senior en medior) met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond in energietransitievraagstukken.

Meer informatie over de vacature voor senior all-round onderzoeker en adviseur vind je hier. Informatie over de vacature voor de medior onderzoeker en adviseur vind je hier.

 

Gedrag in relatie tot de transitie naar aardgasvrij
BZK Rapport

Hoe krijgen we de Nederlanders van het gas af? We hebben een studie gedaan naar de gedragsvraagstukken in relatie tot de energietransitie, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Bevindingen zijn vertaald naar aanbevelingen voor gemeenten voor een wijkaanpak met handelingsperspectieven voor bewoners en wijken. Lees het rapport hier.

Nature4Cities is erop gericht om stedelijke uitdagingen die door klimaatverandering worden veroorzaakt in kaart te brengen, zoals hittestress, wateroverlast en overstromingen en stormschade. Vervolgens wordt onderzocht welke Nature-based Solutions (NbS) geïmplementeerd kunnen worden om deze uitdagingen aan te gaan. Rondom de implementatie staat een collectief leerproces met stakeholders centraal. Er worden interactieve modules gemaakt voor stakeholder engagement, en er worden nieuwe financiële, business en governance modellen ontwikkelt voor NbS-projecten.

Welke rol spelen entrepreneurs in de beperkte marktvraag voor Energie Efficientie? In eerder onderzoek zagen we al dat entrepreneurs die vanuit een service-georienteerd business model werken, een aanpak waarin de eindgebruiker centraal staat, meer succesvol zijn omdat waardecreatie vormgegeven wordt in een co-creatief proces. In dit vervolgonderzoek wat DuneWorks voor het UsersTCP ‘Energy business models and systems’ programma van het Internationaal Energieagentschap (IEA) uitvoert onderzoeken we welke skills deze entrepreneurs inzetten, hoe hun ondernemersreis eruit ziet en hoe deze beinvloed wordt door de institutionele context en andere systeemfactoren.

We staan voor een complexe energietransitie in de gebouwde omgeving. Er wordt veel geëxperimenteerd en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, er is echter relatief weinig aandacht voor het vraagstuk van lerend vermogen tussen de verschillende partijen in de energietransitie. Om het lerend vermogen van de energie sector te versterken zodat opschaling van de energietransitie mogelijk is zijn TKI Urban Energy en TKI CLICKNL gestart met het programma Uptempo. Ruth Mourik van DuneWorks is daarbij vanuit de MVI-Energie uitgenodigd om als adviseur vanuit het transitieperspectief onderzoek te doen naar lerend vermogen met aandacht voor niet alleen de technische aspecten van leren in deze transitie, maar zeker ook de socio-technische aspecten en impact.

Zie alle projecten