Welkom! DuneWorks is gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken rondom de transitie richting een democratisch en duurzaam klimaat.

Highlights

Fit to serve platform

Succesvolle verdienmodellen

in duurzame energie

Ruth Mourik en Renske Bouwknecht (van Ideate) hebben met behulp van literatuur en case-studies de geheimen van succesvolle, innovatieve bedrijven ontsloten: door product-denken achter te laten en te leren werken met diensten die waarde voor klant, belanghebbenden en de bredere samenleving opleveren. Op het platform dat hiervoor ontworpen kun je de recepten leren en je door succesvolle voorbeelden laten inspireren. Bezoek het platform op https://www.fittoserve.eu/. Het achterliggende rapport kun je ook in ons portfolio lezen.

 

KampC maakt startergids voor energiegemeenschappen
Op basis van MoRe model van DuneWorks

“Doe meer met lokale energie: start je eigen Virtuele Energie Centrale”

KampC heeft een mooie handleiding gemaakt waarmee procesbegeleiders energiecoöperaties kunnen helpen om te beslissen of zij de energie die ze zelf opwekken of inkopen ook samen willen gaan beheren. De Startersgids is een knappe distillatie van (onder andere) de handleiding die DuneWorks samen met TU-Delft in het kader van het Interreg cVPP project heeft gemaakt en getest met energiegemeenschappen in België en Nederland. Over het MoRe model kun je more lezen in deze Prezi-animatie of direct downloaden via deze link!

 

Nieuwe publicatie

Het belang van storytelling voor inclusief energiebeleid

In dit paper laten wij de meerwaarde van storytelling in de praktijk zien. Onze bevindingen zijn gebaseerd op het gebruik van storytelling in 17 multi-stakeholder workshops binnen het H2020 SHAPE ENERGY project. De kracht van storytelling is dat het deelnemers in staat stelt uit de ogen van anderen te kijken. Dit maakt het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstvisies mogelijk. Wij concluderen dat storytelling een innovatieve, flexibele en speelse methode is voor het ontwikkelen van lokaal energiebeleid. Hiermee krijgen beleidsmakers die inzetten op deliberatieve stakeholder participatie een waardevol instrument in handen.

Nieuwsgierig? Klik dan hier.

Cover Tijdschrift Beleid en Maatschappij

Nieuwe publicatie

Wie mag er aan de energietransitie meedoen?

Net verschenen in Beleid en Maatschappij: het artikel “De energietransitie: wie kunnen, willen en mogen er mee doen”, door Sylvia Breukers en Susanne Agterbosch (PON en Telos). Over de kansen en mogelijkheden van huishoudens met een smalle beurs om mee te doen met de energietransitie, en de verdeling van lusten, lasten en risico’s. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden gaan we in op de vraag hoe rechtvaardig de energietransitie wordt vormgegeven. Ook presenteren we een raamwerk voor beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling, dat beter rekening houdt met (mogelijke) effecten van transitiebeleid op aan energie gelieerde kwetsbaarheid van huishoudens.

Wil je er mee over weten? Neem dan contact met Sylvia op.

Nature4Cities is erop gericht om stedelijke uitdagingen die door klimaatverandering worden veroorzaakt in kaart te brengen, zoals hittestress, wateroverlast en overstromingen en stormschade. Vervolgens wordt onderzocht welke Nature-based Solutions (NbS) geïmplementeerd kunnen worden om deze uitdagingen aan te gaan. Rondom de implementatie staat een collectief leerproces met stakeholders centraal. Er worden interactieve modules gemaakt voor stakeholder engagement, en er worden nieuwe financiële, business en governance modellen ontwikkelt voor NbS-projecten.

Welke rol spelen entrepreneurs in de beperkte marktvraag voor Energie Efficientie? In eerder onderzoek zagen we al dat entrepreneurs die vanuit een service-georienteerd business model werken, een aanpak waarin de eindgebruiker centraal staat, meer succesvol zijn omdat waardecreatie vormgegeven wordt in een co-creatief proces. In dit vervolgonderzoek wat DuneWorks voor het UsersTCP ‘Energy business models and systems’ programma van het Internationaal Energieagentschap (IEA) uitvoert onderzoeken we welke skills deze entrepreneurs inzetten, hoe hun ondernemersreis eruit ziet en hoe deze beinvloed wordt door de institutionele context en andere systeemfactoren.

We staan voor een complexe energietransitie in de gebouwde omgeving. Er wordt veel geëxperimenteerd en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, er is echter relatief weinig aandacht voor het vraagstuk van lerend vermogen tussen de verschillende partijen in de energietransitie. Om het lerend vermogen van de energie sector te versterken zodat opschaling van de energietransitie mogelijk is zijn TKI Urban Energy en TKI CLICKNL gestart met het programma Uptempo. Ruth Mourik van DuneWorks is daarbij vanuit de MVI-Energie uitgenodigd om als adviseur vanuit het transitieperspectief onderzoek te doen naar lerend vermogen met aandacht voor niet alleen de technische aspecten van leren in deze transitie, maar zeker ook de socio-technische aspecten en impact.

Zie alle projecten