Wat we doen

Wat we doen

DuneWorks brengt uiteenlopende sociaalwetenschappelijke disciplines samen, zoals antropologie, maatschappij-en-techniekstudies, politicologie, sociale geografie, innovatiestudies en industrieel ontwerpen. Deze veelzijdigheid zorgt ervoor dat er in ons werk altijd aandacht is voor sociale, institutionele, politieke en/of eindgebruiker dimensies. Aan de hand hiervan werken wij aan oplossingen voor of verheldering van prangende vraagstukken rondom de transitie naar een democratisch en duurzaam klimaat. Dit doen we door middel van onderzoek, advies, workshops, trainingen en projectbegeleiding.

Onderzoek

We doen onderzoek om aanbevelingen te kunnen geven bij beleidsvorming,  bestaande praktijken te ondersteunen en nieuwe theorieën te ontwikkelen.  Hierbij hanteren we uiteenlopende methodes van data-verzameling en analyse, zoals in-actie-onderzoek, literatuurstudie, case-analyses, enquêtes en interviews, stakeholderanalyse, context-mapping, interactieve leermethoden, en methoden voor monitoring en evaluatie. Dit brede scala aan skills laat zien dat wij ons onderzoek ook naar de praktijk vertalen en weer terug, voornamelijk via de volgende aspecten.

 

Advies

Veel kennis en kunde over energie, klimaat en circulariteit vindt zijn weg niet naar de praktijk en andersom. DuneWorks vervult hier een brugfunctie tussen praktijk, beleid en wetenschap door op maat gesneden advies te geven. We doen dit door met de opdrachtgever de gestelde vraag uit te diepen en de context te verkennen. Wij integreren hierin onze wetenschappelijke achtergronden en ervaringen om een zo compleet en specifiek mogelijk advies te geven.

Workshops en trainingen

Veel complexe vraagstukken kunnen alleen opgelost worden door kennis en ervaring van verschillende belanghebbenden samen te brengen. Workshops zijn een heel geschikt middel daartoe. DuneWorks beschikt over een pallet aan methoden om deze workshops te ontwerpen en te faciliteren zodat de uitkomst nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen brengt. Naast workshops bieden wij ook trainingen en scholing voor professionals en studenten aan die gericht is op zowel kennisoverdracht als capaciteitsopbouw. Kennisoverdracht betreft sociale, institutionele, politieke en/of eindgebruikersdimensies binnen thema’s zoals gedragsverandering, participatieve democratie, milieurechtvaardigheid en open innovatie in relatie tot energie en klimaatvraagstukken. Capaciteitsopbouw gaat bijvoorbeeld over het opzetten van inclusieve verduurzamingstrajecten, het oppakken van je rol als transitieprofessional en leren reflecteren op processen.

Project(bege)leiding

DuneWorks heeft ruime ervaring in het begeleiden, coördineren en leiden van projecten en consortia. We gaan zulke trajecten aan op verschillende momenten in het project, van het begin tot het eind, waarbij we ons verdiepen in de project specifieke omstandigheden. Door onze ervaring op zowel lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau, kunnen wij omgaan met uiteenlopende (werk)culturen en ervoor zorgen dat waarden en normen van de verschillende betrokkenen gewaarborgd worden tijdens het project.