OFL Snelstudie: Design thinking – belofte of hype?

Het Overlegorgaan voor de Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft ons gevraagd een snelstudie te doen naar design thinking en de kansen daarvan voor professionals in participatieprocessen.

Participatie professionals hebben een complex werkveld en worstelen met veel vragen. Zijn de huidige transitieprocessen wel voldoende inclusief en participatief? Zou de leefwereld, de plek waar de grote maatschappelijke veranderingen het meest concreet gevoeld en beleefd worden, niet méér centraal gesteld moeten worden? Moet er onderzocht worden wat nog méér nodig is dan de huidige instrumenten en werkvormen om zo een breder scala aan burgers te betrekken? En betekent dit dat onze denkkaders opgerekt moeten worden?

De huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen maken het werkveld voor participatieprofessionals uitdagend. Het werkveld verandert doordat burgers steeds meer de behoefte uitspreken dat ze invloed willen uitoefenen op de democratische besluitvorming. De vraag welke burgers te betrekken in participatieprocessen, en hóe, is actueel maar ook aan discussie en verandering onderhevig.

We hebben gekeken wat ontwerp-denken (design thinking) voor die participatieprofessionals kan betekenen. We gaan in op de ontwikkeling van ontwerp-denken door de jaren heen, de principes, modellen en inspirerende praktijkvoorbeelden. In de vorm van een kleinschalige studie, bestaande uit literatuuronderzoek en een aantal interviews met diverse deskundige organisaties, hebben wij een rapport opgesteld waarin wij zijn ingegaan op de ontwikkeling van ontwerp-denken door de jaren heen. Ook zijn de principes van design thinking en een aantal modellen en inspirerende praktijkvoorbeelden opgenomen in het rapport, waarna we een reflectie hebben gegeven op de potentie van design thinking voor participatieprofessionals.

Het rapport kan jij binnenkort op onze website lezen!

Looptijd: 2023 –

Meer informatie

Sylvia Breukers, dr.
Sylvia Breukers, dr.sylvia.breukers@duneworks.nl
Back to projects