Niet een, maar twéé design oplossingen hebben onze ontwerpers Ramya Krishnan and Leonie Vaccaro als onderdeel van hun afstudeeropdracht aan de TU Eindhoven opgeleverd. Allebei kunnen eraan bijdragen dat huishoudens beter me de complexiteit van het huidige energiesysteem kunnen omgaan. Maak kennis met:

1. Het energie coaching toolkit van Ramya Krishnan

“Energie coaching richt zich meestal op materiele armoede, zoals te wenig geld of de gebrekkige kwaliteit van een huis of woning. Ook vormen van niet-materiele armoede treden vaak op en krijgen onvoldoende aandacht. Denk aan gebrek aan emotionele steun, gezondheidsproblemen en onvoldoende kennis om in een moeilijke situatie beslissingen te nemen. Deze vormen van armoede zijn nauw gekoppeld aan het verschijnsel energiearmoede en zij versterken de vicieuze cirkel van gebrek aan middelen, gevoelens van machteloosheid en een hopeloze situatie.

Doel van het toolkit is om energie coaches de niet-materiele dimensie van energiearmoede bij de doelgroep te laten verkennen. Hiervoor gebruikt het toolkit goed leesbare kaarten met een mooie, gelakeerde uitstraling met onder anderen uitleg over begrijppen uit het enerigejargon en gespreksstarters voor het uitwisselen van ervaringen. Deze gesprekskaarten openen vaak het deurtje tot de échte en niet-matierele problemen waar de huishouden mee te maken heeft.”

2. WATTSON van Leonie Vaccaro

“Meer en meer mensen schaffen zonnepanelen aan. In 2035 zou het merendeel van de mensen hun eigen energie op kunnen wekken. De meeste energie wordt echter over dag geproduceerd terwijl de vraag naar energie juist in de avond en in de ochtend piekt. Daarom is het zinvol om met energieoverschotten te handelen. Hier wordt WATTSON belangrijk. WATTSON faciliteert energiehandel door deze tastbaar te maken. Gebruikers krijgen een fysiek boekje in handen dat is gekoppeld aan een app. Zij kunnen de pagina’s uit dit boek trekken en daarmee energie bij de buren inkopen. De fysieke transacties bevorderen het gemeenschapsgevoel en zijn een intuitieve alternatieve tot het complexe digitale handelsysteem.”