TANDEMS: samen met energiecoöperaties de energietransitie versnellen

Energiegemeenschappen zijn een belangrijke schakel in een ​​rechtvaardige en versnelde energietransitie. Ze kunnen bijdragen aan de groei van hernieuwbare energie en de toepassing van energie-efficiëntiemaatregelen, maar ze kunnen ook een essentiële rol spelen om burgers op eigen termen bij de energietransitie te betrekken. Energiegemeenschappen zijn per definitie waardegedreven en kunnen de gemeenschap sociale, ecologische en economische voordelen bieden, zoals sociale cohesie, een bijdrage aan de verlichting van energiearmoede, veerkracht, en het terugbrengen van investeringen naar de lokale gemeenschap. Hierbij is samenwerking met partners en ondersteuning van lokale overheden noodzakelijk.

Maar wanneer is een energiegemeenschap zoals een coöperatie rendabel? Wat zijn de voorwaarden voor een constructieve en duurzame samenwerking? Is de motivatie van burgers om deel te nemen aan een energiegemeenschap vooral financieel van aard? Dit zijn een aantal van de vraagstukken die behandeld zullen worden in het Tandems project. Verder heeft het project als doel om een open samenwerkingsmodel te ontwikkelen, gericht op nieuwe en innovatieve partnerschappen tussen steden of regionale overheden en energiecoöperaties. Hierbij zullen een breed scala aan repliceerbare modellen en trainingen worden ontwikkeld, gemeenschapsenergieprojecten op gang worden gebracht en burgerinitiatieven worden ondersteund om mee te doen aan projecten gericht op de opwekking van hernieuwbare energie.

Dit project (Tandems) is onderdeel van het Europese LIFE programma en brengt drie Europese regio’s samen met verschillende startblokken en snelheden, verschillende culturele achtergronden en omstandigheden, maar werkend aan hetzelfde doel: de empowerment en facilitering van burgers om deel te nemen aan de transitie naar duurzame energie. Wij werken voor in Tandems samen met de volgende partners: Kamp C, AGEM, City of Mechelen, Klimaan, ZuidtrAnt, Eneffect, Gemeente Gabrovo, Gemeente Burgas en Oikoplus.

Looptijd: 2023-2026

Vind Tandems ook op:

Meer informatie

Maisam Haydary
Maisam Haydarymaisam.haydary@duneworks.nl
Sylvia Breukers, dr.
Sylvia Breukers, dr.sylvia.breukers@duneworks.nl
Back to projects