Project omschrijving

COIL: Samen leren voor de warmtetransitie

Fossiele warmtebronnen moeten door hernieuwbare warmtebronnen vervangen worden, maar deze zogenaamde “warmtetransitie” komt nog niet echt van de grond. In opdracht van het RVO heeft het DRIFT Instituut de COIL (“Community of Innovative Learners”) in het leven geroepen om te gaan leren hoe de warmtetransitie in Nederland versneld kan worden. DuneWorks begeleidt de COIL met de vraagstelling: Hoe kan collaboratief leren bijdragen aan het versnellen van de warmtetransitie? De resultaten kunnen bijdragen aan de verbetering van toekomstige soortgelijke initiatieven om maatschappelijke en duurzaamheidstransities op gang te brengen.

De COIL bestaat uit een aantal vernieuwers uit diverse sectoren die bij de warmtetransitie betrokken zijn, van architecten, tot wijkinitiatieven tot onderzoekers en adviseurs. Binnen dit innovatieve leertraject zullen door middel van drie casussen de obstakels en kansen van de warmtetransitie in kaart worden gebracht. Op basis daarvan kunnen degelijke lessen en oplossingsrichtingen voor het versnellen van de transitie verkend worden.

Voor meer info bezoek de website van de COIL.

Meer informatie

Ruth Mourik

ruth.mourik[at]duneworks.nl

Jordan Young

jordan.young[at]duneworks.nl

Terug naar projecten