Projecten

2020-07-01T22:14:14+02:00

CIMULACT

We waren als externe evaluator betrokken bij CIMULACT, een Europese stakeholderdialoog om tot een gedragen Europese onderzoeksagenda te komen.

2020-07-01T22:06:37+02:00

Build Upon

Build Upon Ruth was een van de Change Leaders van ‘Build Upon’, een Horizon 2020 project wat zich inzet om Europese landen te helpen bij

2020-07-16T11:22:03+02:00

Aireys

In dit project hebben we samen met bewoners en wijkpartners onderzocht hoe de verduurzaming van de Airey-wijk gestalte moest gaan krijgen.

2020-07-01T22:06:38+02:00

FlevoTop

Tijdens de FlevoTop (2017) hebben burgers uit Flevoland gezamenlijk plannen ontwikkelden voor de aanpak van regionale uitdagingen.