Energie en Gedrag

DuneWorks participeerde in het Demand Side Management programma van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het programma is een internationale samenwerking van 14 landen die gezamenlijk activiteiten ontwikkelt en promoot en advies geeft op het gebied van Demand Side Management (DSM). DSM biedt oplossingen voor problemen op het gebied van load management, energie reductie, energie efficiëntie, strategische conversatie en aanverwante activiteiten.

Van 2012 tot 2017 was Ruth Mourik ‘co-operating agent’ van het programma Energie en Gedrag. In dit onderzoek stond het samenbrengen van sociaalwetenschappelijke kennis over gedragsverandering uit diverse landen centraal. Dit vormde de basis voor een vergelijkende case study analyse om de bestaande kennis omtrent gedragsverandering in relatie tot energie Demand Side Mangement (DSM) beter te kunnen vertalen naar bruikbare adviezen voor beleidsmakers en stakeholders die verantwoordelijk zijn voor DSM beleid en interventies. De uitkomsten en uitvoerige rapportages van het onderzoek zijn op de website van het IEA te vinden (zie links hieronder).

Publicaties

Publications Phase I
Publications Phase II

Meer informatie

Ruth Mourik

ruth.mourik[@]duneworks.nl

Project website:

Task 24 Fase 1 (2012-2014)
Task 24 Fase 2 (2015-2017)

Back to projects