Green Deal Smart Energy Cities

Een ambitieus doel vanuit de Green Deal Smart Energy Cities: de verduurzaming van de gebouwde omgeving in vijf grote steden. Het project vond plaats in samenwerking met diverse partners, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en vijf TKi’s. De nadruk lag in eerste instantie op slimme energieconcepten die kunnen bijdragen aan het verlagen van het energiegebruik van gebouwen. Het idee was om met concrete projecten te beginnen en die vervolgens op te schalen om geleidelijk naar stadsniveau te werken. Een centrale rol was hierbij weggelegd voor de wensen en behoeften van de eindgebruiker / inwoner en het co-creatie proces. Hoewel slimme energie in eerste instantie het uitgangspunt was, is het in de toekomst wellicht slechts een middel tot waarden zoals een prettige, gezonde stad en comfortabel wonen, werken en leven.

Ruth Mourik fungeerde als één van de kwartiermakers tussen de verschillende partijen en gemeenten. Ze begeleidde processen, ze intermediërde tussen partijen en was verantwoordelijk voor het delen van kennis en groepsgewijs leren.

Meer informatie

Ruth Mourik

ruth.mourik[@]duneworks.nl

Back to projects