CIMULACT

CIMULACT staat voor ‘Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020’. Binnen dit project werden meer dan 1000 burgers uit 30 verschillende Europese landen samen met andere actoren betrokken in het vormgeven van een wenselijke duurzame toekomst. Het idee was het opzetten van een dialoog tussen burgers, stakeholders, wetenschappers en beleidsmakers ervoor kan zorgen dat het Europese wetenschap en technologie systeem een betere afspiegeling zal zijn van de maatschappelijke behoeften.

Duneworks was betrokken bij dit project als externe evaluator en keek onder andere naar welke participatieve methoden gebruikt werden, hoe deze geïmplementeerd werden en uitgewerkt in de praktijk, en naar de lessen die we hieruit konden trekken.

Meer informatie

Sylvia Breukers

sylvia.breukers[@]duneworks.nl

Website CIMULACT

Looptijd project: 2017-2018

Back to projects