Project omschrijving

Aireys

In opdracht van woningbouwcorporatie Woonbedrijf hebben we samen met de bewoners en buurtpartners de mogelijkheden voor verdere verduurzaming van de Aireywijk verkend. Deze verkenning werd vormgeven vanuit een breed duurzaamheidsbegrip waarin niet alleen om energie-gerelateerde verduurzaming kwamen aan bod, maar ook sociale, sociaal-economische en ecologische verbeteringen.

In dit project bouwden we voort op het afgeronde project Stem: De Buurttransformator. Waarin we onderzoek hebben gedaan naar de Buurttransformator aanpak in de Aireywijk. Als onderdeel van dit project is ‘De Stemgever’ ontwikkeld. De Stemgever bestaat uit bouwblokken voor een aanpak gericht op de verduurzaming van een buurt of plek. Deze bouwblokken vormen de basis voor onze aanpak om tot een verduurzamingsprogramma te komen in de Aireywijk.

Wat maakt jouw wijk bijzonder? Met deze vraag zijn Nora en Naomi (groep 8) in november en december 2017 de Aireywijk in gegaan als heuse buurtjournalisten, gecoached door Patrick Wiercx van het Eindhovens Dagblad, Luc (DuneWorks) en Gijs van jongerencentrum Your Choice.  De meiden waren enthousiast en ambitieus en hebben meerdere filmpjes en foto’s gemaakt en daar hun verhaal bij verteld. De filmpjes zijn gepubliceerd op de site van het Eindhovens Dagblad.

 Nora en Naomi over hun ervaringen als journalist:

“We vonden het erg leuk en leerzaam om te kunnen ervaren hoe het is om journalist te zijn. We begonnen met een rondleiding bij het Eindhovens Dagblad. Het was toch wel een stuk groter dan we hadden verwacht, er waren heel veel mensen aan het werk. Ook hebben we geleerd dat je niet zomaar kan beginnen met filmen zonder eerst te bedenken wie of wat je gaat filmen, wat je erover wilt vertellen, vanuit welke hoek je het wilt filmen, wie het gaat filmen en wie er wat gaat vertellen.”

“Wat ook leuk is aan journalist zijn is dat je op plekken komt waar je normaal niet komt. Bijvoorbeeld bij het Gemeenschapshuis, waar we filmpjes hebben gemaakt van dansende ouderen. Toen wij gingen filmen begon ineens iedereen te dansen, dat was erg leuk!”

Niet alleen Nora en Naomi, maar ook andere bewoners is gevraagd beeld en verhaal te delen. Met de bijdragen hebben we een Beeldboek Aireys samengesteld. Posters van foto’s van bewoners zijn in de buurt opgehangen tijdens de Kerstbrunch in de buurt en van het beelboek zijn een aantal exemplaren in de buurt ter inzage neergelegd.

December 2017 heeft DuneWorks dit project afgerond. Het was erop gericht om samen met de bewoners van de Aireywijk de mogelijkheden voor verdere verduurzaming en verbetering van de wijk te verkennen. Het mooie is dat een buurbewoonster nu verder gaat met het Beelboek Aireywijk. Als buurtambassadeur heeft ze gemerkt dat deze beelden en verhalen de buurtbewoners meer interesseren dan verhalen van professionals. Voortzetting van deze vorm van buurtjournalistiek kan zo uiteindelijk bijdragen aan een grotere en actievere betrokkenheid van bewoners bij de buurt.

Meer informatie

De Stemgever. Bouwstenen om samen met gebruikers tot een duurzame verbetering van een product, dienst of plek te komen

Nieuwsbericht van Topsector Energie over de aanpak in de Aireywijk

Meer informatie

Sylvia Breukers

sylvia.breukers[@]duneworks.nl

Back to projects