Duurzame leefstijlen

In opdracht van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft DuneWorks samen met Energiecentrum Nederland (ECN) in 2013 een studie gedaan naar beleid en initiatieven ter bevordering van duurzame leefstijlen op de themagebieden huishoudelijk energiegebruik; voeding; persoonlijke mobiliteit en huishoudelijk afval. Centrale vraag was welke beleidsinstrumenten de rijksoverheid succesvol in kan zetten voor het bevorderen van duurzaam gedrag en gedragspatronen van mensen. Omdat er natuurlijk ook talrijke initiatieven van burgers zijn die zich richten op verduurzaming in gedrag, is er ook gekeken naar de vraag hoe de (rijks)overheid deze bottom-up initiatieven kan ondersteunen en welke rol ze daarbij kan spelen. Er is gekeken naar voorbeelden binnen en buiten Nederland – het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Oostenrijk.

Publicaties

Nationale studie
Internationale vergelijkende studie

Meer informatie

Ruth Mourik

ruth.mourik[@]duneworks.nl

Back to projects