Demand Response in Blocks-of-Buildings (DR-BOB)

Hoe kun je op een universiteitscampus, een bedrijventerrein of ziekenhuisgebied tot een optimalisering van energieverbruikspatronen komen? Juist omdat er meerdere gebouwen zijn met uiteenlopende vraagpatronen, verschillende mogelijkheden tot opwek en opslag, biedt dit kansen om middels Demand Response/Vraagsturing tot een optimalisatie te komen. Dit is de achterliggende gedachte van het Europese DR BoB project. Afgezien van de bijdrage die dit kan leveren aan de stabiliteit van het energienet, kan het ook verschillende lokale doelen dienen: financiële besparingen, CO2 uitstootvermindering of het vergroten van het verbruik van zelf-opgewekte energie.

Bij aanvang van het DR BoB project bestonden de afzonderlijke technologieën al, de uitdaging was om ze zo te combineren dat ze een op de specifieke BoB- context toegesneden ‘Demand Response oplossing’ boden. In 4 contexten is de DR BoB toepassing vervolgens een jaar lang gedemonstreerd: op de universiteitscampus van Teesside University, Middlesbrough, UK; op de universiteitscampus van de Technical University of Cluj Napoca, Roemenië; op een duurzaam bedrijventerrein in Anglet, Frankrijk; en het ziekenhuis Poliambulanza in Brescia, Italië.

De rol van DuneWorks was te kijken naar de rol van de eindgebruikers in de gebouwen. Daarnaast hebben we een kwalitatieve evaluatie van de ervaringen op de 4 demonstratie-sites gedaan. De partners die de DR oplossingen hebben ontwikkeld en geïmplementeerd op deze sites zijn uitvoerig bevraagd, en zijzelf hebben de gebouwgebruikers weer bevraagd (daarin ondersteund door DuneWorks). Een belangrijke les is dat we af moeten van de nadrukkelijke focus op louter technological readiness levels omdat dat onvoldoende is om tot succesvolle implementatie te komen. Minstens zo belangrijk zijn aandacht voor market readiness, en organisational readiness.

Tijdens de Sustainable Places Conferentie in Cagliari (Italie) in 2019 presenteerde Sylvia Breukers de bevindingen . Het korte paper is hier te vinden en de presentatie hier.

Meer informatie

Sylvia Breukers

sylvia.breukers[@]duneworks.nl

Website Dr. BoB

Looptijd project: 2016 – 2019

Terug naar projecten