OFL: Studies participatievraagstukken

Het Overlegorgaan voor de Fysieke Leefomgeving (OFL) heeft ons gevraagd een aantal handzame rapporten te schrijven over prangende participatievraagstukken. De afdeling Transities naar Aardgasvrije Wijken staat participatieprofessionals bij door kleinschalige onderzoeken uit te schrijven over uitdagingen die in het werkveld worden gesignaleerd. Het onderzoek dat DuneWorks heeft uitgevoerd was tweeërlei. Het eerste beantwoordt de vraag hoe zinvol en haalbaar het is om aan te sluiten bij bestaande sociale verbanden en structuren in een wijk, wanneer participatieprofessionals een aardgasvrij proces moeten begeleiden. Onze conclusie is dat het zeer zeker zinvol is, met name in de voorbereidende fases, maar dat men wél actief naar een diversiteit van verbanden op zoek moet gaan. We raden bovendien een aantal open methoden aan, die zich goed lenen in een verkennende fase en die voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn.

De tweede onderzoeksvraag betrof een aantal meer kleinschalige literatuurstudies over vaak terugkerende onderwerpen in het participatiewerkveld. De OFL noemt deze snelstudies en ze vormen kort inleidingen in de belangrijkste definities, overwegingen én afwegingen binnen dat onderwerp. De bijdrage van DuneWorks aan deze reeks bestaat uit studies over Polarisatie, Rechtvaardigheid, Deliberatieve Democratie en Legitimiteit.

Publicaties

Volgen binnenkort!

Meer informatie

Sylvia Breukers, dr.
Sylvia Breukers, dr.sylvia.breukers@duneworks.nl
Back to projects