Open Innovatie in de Composieten Sector

In navolging van Groot Composiet I is DuneWorks betrokken bij het vervolgproject ‘Valorisatie High Tech Sector Composieten NH’ dat september 2016 van start is gegaan. In het eerste project is een samenwerkingsverband opgezet tussen verschillende partijen die zich bezighielden met composietmaterialen, waaronder composietbedrijven en kennisinstellingen. Het project was erop gericht om open innovatie tot stand te brengen tussen composietbedrijven, oftewel, samenwerking door kennisdeling. Dit is niet voor de hand liggend omdat bedrijven die in dezelfde sector werkzaam zijn elkaar snel als concurrent zien. Vaak blijkt dat deze veronderstelling niet klopt omdat bedrijven in andere markten opereren, of omdat nieuwe kennis in ieders voordeel kan werken in plaats van ten koste van elkaar. Het is belangrijk om het gezamenlijk belang te herkennen en een vertrouwensband op te bouwen. Pas dan is samenwerking tussen concurrenten mogelijk. DuneWorks heeft in het eerste project als procesbegeleider een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van vertrouwensrelaties in het composietencluster. De opgedane lessen zijn gebundeld in het . In dit vervolgtraject zal DuneWorks zich op het verduurzamen van het vertrouwen en de samenwerkingsbehoefte gaan richten zodat het composietencluster als geheel versterkt. Het tweede project zal in 2020 worden afgerond.

Publicaties

Digitaal handboek

De Stip op de Horizon: Visie en Routekaart van de composietbedrijven en kennisinstellingen in de regio Noord-Holland

Presentaties

Great Composites door Tomas Mathijsen

In het nieuws:

Docenten stage dagen
WijNoordHolland
Leidsch Dagblad

Meer informatie

Ruth Mourik

ruth.mourik[at]duneworks.nl

Website Valorisatie Hightech Sector Composieten NH

Dit project is gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) binnen het programma ‘Kansen voor West II’ en de provincie Noord-Holland.

Back to projects