SSH Centre

SSH CENTRE (Social Sciences and Humanities for Climate, Energy aNTransport Research Excellence) brengt onderzoek, beleid en bedrijfsleven samen de sociale innovatie in Europa te versterken. Concreet zal het de samenwerking tussen sociale wetenschappen en STEM aanzwengelen, transdisciplinaire beleidsaanbevelingen opstellen, en innovatieve stedelijke initiatieven op het gebied van energie en mobiliteit met raad en daad bijstaan. Door SSH gemeenschappen hechter te integreren in beleid en bedrijfsleven kunnen we de transitie richting CO2 versnellen.

13 partners vanuit verschillende landen zijn betrokken waaronder drie universiteiten, twee onderzoeksinstituten, twee koepelorganisaties and vier R&I MKBs.

De rol van DuneWorks in dit project is met name het perspectief van innovatieve ondernemers in te brengen en wetenschappelijke inzichten te ontsluiten voor de praktijk.

Meer informatie

Contact:

Marten Boekelo

marten.boekelo[at]duneworks.nl

Website van SSH Centre

SSH Centre op LinkedIn

Back to projects