Project omschrijving

EnergyMEASURES: Energiearmoede verminderen door  middel van dubbele aanpak

Hoe kunnen we met een toegesneden aanpak ervoor zorgen dat ook huishoudens met een smalle beurs meekomen in de energietransitie en gezond en prettig kunnen wonen? Huishoudens die niet kunnen investeren in verduurzaming van de woning betalen op termijn de rekening door een stijging van de energie- en gasprijzen. Met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien. Oplossingen die aan bod komen in dit project zijn tweeledig: zowel het gericht ondersteunen van energie-coaches op basis van verbeterd inzicht in de specifieke situaties die kenmerkend zijn voor energie-armoede, als ook een onderzoek naar de mogelijkheden om de financierbaarheid van verduurzamingsmaatregelen te verbeteren.

Binnen Nederland werkt DuneWorks nauw samen met het PON en de gemeente Eindhoven. We zetten daarbij in op het verminderen van de kansenongelijkheid in de energie-transitie, de aanpak van energiearmoede en het behalen van de landelijke Klimaatdoelstellingen.

Dit doen we als onderdeel van een Europees Horizon-2020 project genaamd “EnergyMEASURES”, dat in september 2020 van start gaat. Met partners uit zes andere landen (Ierland, België, Polen, Bulgarije, Noord-Macedonië en Verenigd Koninkrijk) werken we samen met elkaar, met lokale overheden, publieke instanties en  huishoudens in de uitwisseling, opbouw, en toepassing van kennis.

Meer informatie

Sylvia Breukers

sylvia.breukers[at]duneworks.nl

Jordan Young

jordan.young[at]duneworks.nl

Terug naar projecten