Lightness: sterke participatie van huidshoudens in de energiemarkt

Hoe kunnen Citizen Energy Communities (CECs) die flexibiliteit aan het net bieden ondersteund worden met een aanpak die opschaling en versnelling mogelijk maakt?

Lightness ontwikkeld diensten die ondersteuning bieden met technische- en ICT tools, roadmaps, en participatie-tools om energiegemeenschappen beter in staat te stellen hun flexibiliteit in vraag en aanbod op de markt te brengen – met bijbehorende innovatieve business modellen die focussen op meervoudige waarde voor de gemeenschappen (economisch, sociaal en milieu).

Om dit allemaal te ontwikkelen gaat LIGHTNESS heel pragmatisch aan de slag in Nederland, Spanje, Polen, Italië, en Frankrijk met vijf projecten met +500 huishoudens, +30 gebouwen en +70.000 deelnemers die kunnen gaan herhalen.

Duneworks zal in Nederland samenwerken met Stedin, Liander, BAM en andere partijen. We zijn  verantwoordelijk voor de inventarisatie van gebruikersbehoeften, het op basis daarvan ontwikkelen van plannen voor gebruikersparticipatie in de projecten. Daarnaast worden de inzichten in gebruikersbehoeften gebruikt om de user interfaces te verbeteren en zal DuneWorks een methode ontwikkelen om in elk van de projecten het gebruikersproces te monitoren en evalueren.

Dit doen we als onderdeel van een Europees Horizon-2020 project genaamd “Lightness”, dat in het najaar van 2020 van start gaat. Naast Nederland zitten er nog partners uit 6 andere landen in (Spanje, Ierland, Bulgarije, Frankrijk, Italië, België).

Looptijd: 2020-2023

Vind Lightness ook op:

Meer informatie

Jordan Young
Jordan Youngjordan.young@duneworks.nl
Back to projects