NRG2peers: energie voor of van de buren

Wat hebben gemeenschappen nodig om energie die lokaal wordt opgewekt ook lokaal met elkaar te gaan delen of om de energiemarkt op te gaan? Met als doel zelfvoorzienend worden, financiële besparing en CO2 besparing op gemeenschapsniveau. Er komt veel kijken bij lokale energiehandel tussen bewoners, van gedragsverandering, sociale, financiële, en juridische tot technische uitdagingen. Bovendien is ook nog niet algemeen bekend wat er precies allemaal nodig is om aan de slag te kunnen.

Daarom zal binnen het Horizon2020 project “NRG2peers” een raamwerk ontwikkeld worden waarmee de organisatorische, institutionele, markt, technologische en sociale gereedheid in kaart kan worden gemaakt (een zogenaamd Readiness Level Framework). Een interactieve versie van dit raamwerk zal gemeenschappen in staat stellen om hun eigen gereedheid vast te stellen en hun handelingsperspectieven duidelijk maken. Een Advisory App, ontwikkeld door het consortium, zal gemeenschappen begeleiden op hun eerste vervolgstappen.

Dit alles zullen we doen middels, ten eerste, interviews en toegepast etnografisch onderzoek bij de pilot gemeenschappen, waardoor we impact van de maatschappelijke context kunnen begrijpen en gebruikers kunnen bevragen op bijvoorbeeld vraagstukken rondom inclusie en rechtvaardigheid. Deze inzichten voedden vervolgens het Readiness Framework. Als laatste testen we dit raamwerk bij relevante partijen en ondersteunen we gemeenschappen bij het opzetten van gebruikergedreven business modellen voor de peer-2-peer trajecten.

“NRG2peers” gaat september 2020 van start. Naast Nederland zitten er nog partners uit 4 andere landen in (Slovenië, Spanje, Italië, België). Binnen Nederland werkt DuneWorks nauw samen met Huygen Ingenieurs & Adviseurs, Spectral Enterprise, Stichting Pioneer Vessel en Geckotech.

Looptijd: 2020 – 2023

Vind NRG2Peers ook op:

Meer informatie

Sylvia Breukers, dr.
Sylvia Breukers, dr.sylvia.breukers@duneworks.nl
Back to projects