Project omschrijving

NRG2peers: energie voor of van de buren

Wat hebben gemeenschappen nodig om energie die lokaal wordt opgewekt ook lokaal met elkaar te gaan delen of om de energiemarkt op te gaan? Met als doel zelfvoorzienend worden, financiële besparing en CO2 besparing op gemeenschapsniveau. Er komt veel kijken bij lokale energiehandel tussen bewoners, van gedragsverandering, sociale, financiële, en juridische tot technische uitdagingen. Bovendien is ook nog niet algemeen bekend wat er precies allemaal nodig is om aan de slag te kunnen.

Er gaat een gamified platform ontwikkeld worden. Dit platform zal bouwen op bestaande Europese succesvolle praktijken van energiehandel tussen bewoners, zal werkbare technische oplossingen om vraagsturing te realiseren helpen implementeren, gedragsmechanismen gebruiken om opwek en energiedelen te stimuleren, investeringen stimuleren en lokaal beleid informeren. Daarnaast zal een raamwerk ontwikkeld worden waarmee de organisatorische, institutionele, markt, technologische en sociale gereedheid van een gemeenschap kan worden vastgesteld (Readiness Level Framework) zodat de handelingsperspectieven voor gemeenschappen duidelijk worden.

Binnen Nederland werkt DuneWorks nauw samen met Huygen Ingenieurs & Adviseurs, Spectral Enterprise, Stichting Pioneer Vessel en Geckotech.

We brengen in kaart brengen wat de impact is van contextuele en operationele condities op bestaande energie gemeenschappen en we gaan de gebruikers bevragen, vooral op vraagstukken rondom inclusie en rechtvaardigheid. Op basis hiervan (en op basis van technische en marktkennis die door andere partners geleverd wordt) ontwikkelen we een Readiness Framework. Vervolgens testen we dit raamwerk bij relevante partijen en ondersteunen we gemeenschappen bij het opzetten van gebruikersgedreven business modellen voor de peer2peer trajecten.

Dit doen we als onderdeel van een Europees Horizon-2020 project genaamd “NRG2peers”, dat in september 2020 van start gaat. Naast Nederland zitten er nog partners uit 4 andere landen in (Slovenië, Spanje, Italië, België).

Meer informatie

Sylvia Breukers

sylvia.breukers[at]duneworks.nl

Terug naar projecten