Energie Business Modellen en Systemen

Welke rol spelen entrepreneurs in de beperkte marktvraag voor Energie Efficientie? In eerder onderzoek zagen we al dat entrepreneurs die vanuit een service-georienteerd business model werken, een aanpak waarin de eindgebruiker centraal staat, meer succesvol zijn omdat waardecreatie vormgegeven wordt in een co-creatief proces. In dit vervolgonderzoek wat DuneWorks voor het UsersTCP ‘Energy business models and systems’ programma van het Internationaal Energieagentschap (IEA) uitvoert onderzoeken we welke skills deze entrepreneurs inzetten, hoe hun ondernemersreis eruit ziet en hoe deze beinvloed wordt door de institutionele context en andere systeemfactoren.

DuneWorks coordineert deze taak met Ideate (NL) en werkt hierin samen met experts van de Swedish Energy Agency Sustainable Energy Authority (SV) en de International Energy Research Center (IR).

Het UserTCP programma maakt onderdeel uit van een internationaal werkprogramma (georganiseerd in annexes) waarin o.a. thema’s als business modellen, peer-to-peer energiehandel en demand-response worden onderzocht. Het programma wordt gemonitord door een Executive Committee van vertegenwoordigers uit 16 verschillende landen en drie sponsoren.

Publicaties

4 Strategies
Conference Paper ECEEE 2017 Summer Study
Conference Paper Behave 2016
User-centred business models

Korte animatie over nieuwe energy service business modellen gemaakt door Ideate

Back to projects