Razia Jaggoe

Razia werkt als transitie-antropoloog bij DuneWorks. In het bijzonder ijvert zij om verschillende ervaringswerelden te betrekken in veranderingsgerichte processen. Waar harmoniëren of conflicteren klimaatbewuste idealen met bestaande of gedroomde levenswijzen – en hoe krijgen we daar grip op?

Razia studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie na eerder als begeleider in beschermde woonvormen te hebben gewerkt. Voor haar studie voerde zij tijdens verschillende stages onderzoek uit naar de verplaatsing van werkzaamheden als gevolg van COVID-19 en naar de vraag waarom Rotterdammers in armoede de voor hen bedoelde toeslagen overwegend niet aanvragen. Voor haar bacheloronderzoek liep zij voor de gemeente Rotterdam met beleidsmedewerkers mee die werken aan de regionale energietransitie. Sinds september 2021 is Razia masterstudent Toegepaste Antropologie aan de Universiteit Amsterdam.

Contact

Razia Jaggoe

razia.jaggoe[at]duneworks.nl
Razia Jaggoe