Sylvia Breukers, dr.

De maatschappelijke dimensie van transities staan centraal in Sylvia’s werk. Hoe worden burgers en eindgebruikers betrokken in verduurzamingstrajecten? Hoe is de institutionele context van invloed op de mogelijkheden om mee te doen? Wat zijn de verschillende ervaringen, behoeften, perspectieven op wat nodig en wenselijk is? Op basis van praktijkgericht sociaalwetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met diverse betrokkenen en disciplines, zet ze zich in voor inclusieve en rechtvaardige transitieprocessen.

Thema’s die momenteel sterk naar voren komen zijn energiegemeenschappen, het ontwerp van en participatie in “smart grids” en nieuwe flexibiliteitsarrangementen, milieurechtvaardigheid, energie-armoede, de aardgasvrij-transitie, maar ook trajecten gericht op natuur-inclusieve oplossingen voor klimaatadaptatie in de stad.

Sylvia heeft een master Politicologie/Internationale Betrekkingen. Aan de UvA heeft ze haar proefschrift geschreven over de politiek-institutionele uitdagingen in relatie tot maatschappelijke acceptatie van en betrokkenheid bij windenergie op land, en milieu-geografie gedoceerd. Aan de Universiteit Utrecht heeft ze gewerkt aan methoden voor stakeholder dialoogmethoden in controversiële innovatievraagstukken (duurzaamheid van biomassa) en daarna bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN, nu TNO) op uiteenlopende onderwerpen onderzoek verricht, o.a. gedragsverandering in relatie tot energiebesparing en -efficiëntie; verduurzaming van leefstijlen; en perspectieven op en vormgeving van participatie in de energie-transitie.

Contact

+31652017139
sylvia.breukers[at]duneworks.nl
Sylvia Breukers