Maisam Haydary

Maisam werkt bij Duneworks als onderzoeker en zet zich in voor een rechtvaardige en inclusieve energietransitie. Hij is van mening dat de (energie)transitie niet mogelijk is zonder betrokkenheid en zeggenschap van alle groepen burgers in de samenleving. Op dit moment is duidelijk zichtbaar dat grote groepen nog niet worden betrokken, of ze voelen zich niet aangesproken, om mee te denken en mee te doen. Deze situatie alsmede de stijgende energieprijzen die (al jaren) leiden tot (energie)armoede, de ongelijkheid in de aanpak van wijken en buurten en de dalende vertrouwen bij groepen burgers, vormen een groot risico op een tweedeling in de maatschappij. Maisam vindt dat deze (energie)transitie een mooie kans is om deze vraagstukken gezamenlijk aan te pakken.
Maisam heeft een achtergrond in Ruimtelijke Ordening en Culturele Antropologie. Ook heeft hij tijdens zijn periode bij Klimaatverbond Nederland ervaring opgedaan op verschillende thema┬┤s rondom duurzaamheid en energie.

Contact

maisam.haydary[at]duneworks.nl
Maisam Haydary