Charlotte Stijnen

Charlotte is een onderzoeker bij DuneWorks. Haar werk richt zich op het analyseren en vormgeven van governance arrangementen binnen duurzaamheidstransities die democratische waarden, inclusiviteit en rechtvaardigheid als leidraad gebruiken. Zij werkt onder andere aan de vraag hoe energiegemeenschappen op een democratische en rechtvaardige manier gefaciliteerd kunnen worden. Zij kijkt hiervoor met name naar manieren om eindgebruikers in dit proces te betrekken. Bovendien onderzoekt zij hoe de behoeftes, vaardigheden en waarden van eindgebruikers vorm kunnen geven aan technologische ontwerpprocessen en eindproducten. De overkoepelende vraag die haar werk inspireert is: Hoe kunnen wij waarborgen dat de noodzakelijke duurzaamheidstransitie samen met de eindgebruikers vorm gegeven kan worden? Charlotte is geïnteresseerd in het samenspel van wetenschap en praktijk en hoe empirische bevindingen op individueel en collectief niveau beleidsaanbevelingen voor een democratische en inclusieve transitie kunnen informeren.

Charlotte verkreeg haar Master diploma in Sustainable Development van de Universiteit Utrecht, met focus op governance praktijken. In haar scriptie ontwikkelde zijn een raamwerk voor sociaal inclusieve co-creatie van nature-based solution in steden. Zij interesseert zich verder voor veerkrachtig en duurzaamheid in steden, burgerparticipatie en participatie in transities, innovatieve governance, rechtvaardige transities, nature-based solutions en klimaatadaptatie.

Contact

charlotte.stijnen[at]duneworks.nl
Charlotte Stijnen