Overigen

Columns
Free Our Minds!, Ruth Mourik, 2017
Solutions to non-existing problems, Ruth Mourik, 2016.
The smarter our environment becomes, the dumber we get – but it’s not too late
, Ruth Mourik, 2016.

Vaktijdschriften:
Summeren, L.F.M. (2015) Energiebesparing in huursector schiet doel voorbij. Milieu: opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM), 2, 24-25.

 

Mourik, R.; S.Breukers; Y.Feenstra; J.Backhaus. (2010) Energie besparen? Makkelijk gezegd. Changing Behaviour brengt gedrag in kaart. Gezond Bouwen en Wonen 2-2010, pp.40-41

 

Hoppe, T.; Hovens,J.; Krozer, Y.;  Mourik, R.; te Riele, H. (2010). Dichten energielekken weerbarstige zaak, Milieu 2010-2 Jaargang 16, pp. 48-49.

 

Mourik, R.M., Raven, R.P.J.M.; Feenstra, C.J.M., (2007). De ontwikkeling van een instrument voor duurzame energieprojecten. Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM), 7, 30-34.

 

Mourik, R.M., Feenstra, C.J.M., Raven, R.P.J.M. (2007) Participatie sleutel voor draagvlakvergroting. Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM), 6, 34-35.

 

Mourik, R.M., (2004). Wat is nodig om weerstanden tegen transities te slechten? Weerstand tegen transities en acties tegen weerstand in kaart gebracht. In: ArenA, jaargang 10, mei 2004. Pp.: 53-57.

 

Kets, A., Mourik, R.M. (2003). Inbedding van innovaties? Over de waarschijnlijkheid en wenselijkheid van toekomstbeelden. In: ArenA, jaargang 9, december 2003. Pp.: 148-150.

 

Mourik, R.M. (1998). De mens als machine: een onvermijdelijke toekomst? In: CIVIS MUNDI, 37e jaargang, nr. 1. Pp. : 1-6.

 

Mourik, R.M. (1996). Een intelligente toekomst. Science Fiction of Science Fact? In: LINK de Wereld online, nr.31. Pp. : 52-55.