EnTranCe

De Energy Academy Europe heeft samen met haar partners de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit de ambitie uitgesproken om in 2022 3.000 studenten op te leiden tot gekwalificeerde professionele vakmensen en wetenschappers die de energietransitie vorm kunnen geven. DuneWorks verricht inhoudelijk ondersteunende werkzaamheden bij de ontwikkeling van de minor Transition Professional in Action waarin studenten interdisciplinair zullen worden opgeleid. Studenten verdiepen zich in de eigen discipline, en verbreden door kennis op te doen buiten het eigen domein. Dit leidt onderzoekers en professionals op die een brede blik hebben op de energietransitie, waardoor ze beter in staat zijn oplossingen voor het energievraagstuk aan te dragen.