Project omschrijving

Uptempo! De energietransitie versnellen door innovation intelligence

We staan voor een complexe energietransitie in de gebouwde omgeving. Er wordt veel geƫxperimenteerd en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, er is echter relatief weinig aandacht voor het vraagstuk van lerend vermogen tussen de verschillende partijen in de energietransitie. Er is vooral aandacht nodig voor het proces van leren bij relevante stakeholders, niet alleen vraag en aanbod kant, maar ook de faciliterende kant van beleid. Om het lerend vermogen van de energie sector te versterken zodat opschaling van de energietransitie mogelijk is zijn TKI Urban Energy en TKI CLICKNL in 2019 gestart met het programma Uptempo. Ruth Mourik van DuneWorks is in opdracht van de MVI-Energie betrokken als adviseur vanuit het transitieperspectief onderzoek te doen naar lerend vermogen met aandacht voor niet alleen de technische aspecten van leren in deze transitie, maar zeker ook de socio-technische aspecten en impact. Dit is een essentieel onderdeel in de governance van de energietransitie. Dit onderzoek zal resulteren in een toegesneden leermethode en activiteitenprogramma voor Uptempo.

Publicaties

Mourik, R.M en Jeuken, Y.R.H., (2020). Lessen over opschalen en lerend vermogen vanuit transitieperspectief, TKI Urban Energie.

Media

Matchmakingsessie 2 juli 2019 tussen innovatief aanbod en hoogbouw van woningcorporaties:

Meer informatie

Ruth Mourik

ruth[@]mourik.nl

Website Uptempo!

Website MVI-Energie

Back to projects