Project omschrijving

Buurt Transformator

Hoe kan een voornemen tot renovatie en energie verduurzaming van buurten met sociale huurwoningen op participatieve wijze vorm gegeven worden?

Deze vraag vormde het startpunt voor het schrijven van het onderzoeksprojectaanvraag voor STEM. Uitgangspunt was het gegeven dat woningbouwcorporatie Woonbedrijf Eindhoven met een innovatieve aanpak een verduurzamingstraject op buurt- en woningniveau wilde starten in verschillende buurten met sociale verhuur. Woonbedrijf heeft de ‘Buurttransformator aanpak’ ontwikkeld met als doel om technische en sociale innovatie parallel vorm te geven. Binnen dit project onderzochten en evalueerden we lopende trajecten en interventies en droegen wij bij aan de verbetering en uitrol van de Buurttransformator aanpak.

Publicaties

Peer reviewed artikel: ‘Institutional ‘lock-out’ towards local self-governance? (…)’

Nederlandstalig eindrapport

Uitvoerige Engelstalige Rapportage

Meer informatie:

Sylvia Breukers

syvlia.breukers[@]duneworks.nl

Looptijd project: 2014-2016

Back to projects