Verslaggeving van eindbijeenkomst onderzoek energie en armoede-project

Onlangs vond de eindbijeenkomst plaats van het energie en armoede-project dat Klimaatverbond Nederland, LSA bewoners en Expertisecentrum Sterk uit Armoede hebben uitgevoerd in opdracht van de Participatietafel Energie van DuurzaamDoor. De eindbijeenkomst bestond uit twee delen.

In het eerste deel van de bijeenkomst werden de bevindingen van het onderzoekstraject gepresenteerd. Eén van die bevindingen: er is een grote behoefte aan betere samenwerking tussen gemeenten, betrokken partijen en de mensen om wie het daadwerkelijk gaat: de mensen in (energie)armoede. Een samenwerking waarin laatstgenoemde een sterke, centrale en vooral geborgde positie heeft.

TNO en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gingen vervolgens in op de huidige stand van zaken met betrekking tot (energie)armoede en de landelijke ontwikkelingen hierin.

Het tweede deel bestond uit een werksessie. Tijdens deze sessie gingen gemeenteambtenaren, sociaal werkers, ervaringsdeskundigen en andere aanwezigen in gesprek over (energie)armoede in hun eigen praktijk. Met vragen als wat zie je nu, wat zou je willen en wat heb je nodig om hier verder mee te kunnen, werd het gesprek op gang gebracht. Dit leidde tot mooie discussies en nieuwe inzichten. Eén ding kwam andermaal duidelijk naar voren: de neuzen staan dezelfde kant op. Het is nu vooral de vraag hoe alle betrokkenen samen tot een oplossing komen.

Onze 7 take-aways van de bijeenkomst over het onderzoek naar energie én armoede:
1. Om degelijk beleid te formuleren is naast professionele en wetenschappelijke kennis ervaringskennis nodig – de stem van mensen die het echt hebben meegemaakt.
2. (Energie-)Armoede kan erger zijn voor mensen die financieel vermogender zijn maar geen sociale contacten in hun wijk hebben #socialisolation
3. Het zijn tot nu toe vooral de duurzaamheidsafdelingen binnen de gemeenten die iets aan energiearmoede doen, betrokkenheid vanuit het Sociaal Domein en woningcorporaties zijn eerder de uitzondering. En dit terwijl intersectorale samenwerking hard nodig is!
4. Gezinnen met kinderen zijn kwetsbaarder voor energiarmoede.
5. Waarom niet zorgverzekeraars mee laten investeren in energieefficiëntie-maatregelen? Immers plukken zij ook de vruchten van een betere, gezondere woning.
6. Energiecoöperaties zoals deA Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn en LochemEnergie zijn sleutelpartners in het aanpakken van armoede in sommige gemeenten, onder anderen vanwege hun intrinsieke motivatie.
7. Samenwerkingvormen met een verscheidenheid aan perspectieven zoals de Armoedecoalitie Utrecht kunnen structureel aan het verlichten van bijdragen want vele soorten kennis, ervaringen en mandanten zijn nodig om álle huishoudens te bereiken.

Hartelijke dank aan Lilith Smidts-Lefever voor het inbrengen van haar ervaringskennis!