Team

dr. Ruth Mourik

Ruth Mourik is oprichtster van DuneWorks. Ruth heeft zich gespecialiseerd in duurzaamheidprojecten met de nadruk op gedragsverandering van individuen, organisaties en collectieven, open innovatie, cocreatie en innovatiemanagement, systeemtransities, stakeholder management en maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieën. Lees verder

dr. Sylvia Breukers

Sylvia is senior onderzoeker en partner in DuneWorks. Haar werk richt zich op maatschappelijke aspecten van innovaties, zoals: vraagstukken omtrent participatie van eindgebruikers en burgers en hoe de politiek-institutionele context hierop van invloed is; eindgebruikers en energievraag in de gebouwde omgeving; gedragsverandering op het individuele en collectieve niveau; Lees verder

MSc. Yvette Jeuken

Yvette Jeuken is senior onderzoeker bij DuneWorks. Yvette heeft zich gespecialiseerd in democratiseringsvraagstukken, burgerparticipatie en de impact van nieuwe technologieën. Binnen DuneWorks houdt zij zich bezig met, environmental justice, klimaatadapatatie, nieuwe governance structuren, en het waarborgen van kernwaarden zoals duurzaamheid en zeggenschap in Smart Cities.  Lees verder

BSc Veerle Heijnen

Veerle Heijnen is junior onderzoeker bij Duneworks. Ze heeft een bachelor Indutrial Design afgerond aan de Technische Universiteit in Eindhoven waar ze zich voornamelijk heeft ontwikkeld in social design en sustainable design. Binnen deze gebieden heeft ze veel gebruik gemaakt van Design Thinking en User-Centered Design, wat ze ook bij haar werk bij DuneWorks toepast.

Lees verder

Stagiaires en open sollicitaties

DuneWorks staat altijd open voor stagiaires die een afstudeeropdracht of stage willen doen en mensen die een open sollicitatie willen sturen. Onderstaande geldt voor beide soorten sollicitanten.
Een werknemer van DuneWorks heeft passie voor duurzaamheid, transities, innovaties en eindgebruikers. Daarnaast bezit hij/zij over een kritische houding naar ontwikkelingen en processen; een sterk analytisch vermogen; academisch werk- en denkniveau;  uitstekende communicatieve vaardigheden, Lees verder