DuneWorks is een onderzoeks-en adviesbureau dat zich richt op maatschappelijke vraagstukken rondom verduurzaming en duurzame innovaties, waarbij de eindgebruiker centraal staat. We hebben een klein en hecht team dat momenteel bestaat uit  vijf werknemers, ieder met verschillende achtergronden en expertises. We zijn sociaal-wetenschappers, maar met de voeten in de klei. We combineren antropologie, technologie & maatschappij studies, politicologie, planologie, sociale geografie, met transitie en innovatiestudies. Onze invalshoek kijkt niet alleen naar het niveau van individuen en hun gedrag, maar is juist breder georiënteerd met aandacht voor de manier waarop de fysieke, technologische, politieke, institutionele en sociale omgeving van invloed is op innovatieprocessen en gedragsverandering.

 

.