Onderzoek

DuneWorks doet onderzoek naar de maatschappelijke en gedragsaspecten van duurzame innovaties. We besteden aandacht aan de sociale, institutionele, fysieke en politieke omgeving waarbinnen zulke innovaties vorm krijgen en de rol die burgers, eindgebruikers en consumenten daarin (kunnen) spelen. Een deel van ons onderzoek resulteert in wetenschappelijke rapportages. In sommige  gevallen vertalen en duiden we bestaande bevindingen in het licht van een specifieke vraagstelling. Veel sociaalwetenschappelijk onderzoek bevat jargon, wat de toepassing ervan bemoeilijkt. Een deel van ons werk houdt zich bezig met het vinden van de juiste vertaalslag van ons eigen en andermans onderzoek, zodat relevante kennis en inzichten ook daadwerkelijk gebruikt worden en niet in de lade verdwijnen.

Enkele voorbeelden:
Studie vanuit specifieke vraagstelling:   Studie over eindgebruikers en dynamische prijsprikkels voor Netbeheer Nederland, 2013.

Vertaling onderzoek: The Monster Storybook: vertaling van inzichten op het gebied van energie-gedragsverandering voor het internationaal Energie Agentschap (IEA), 2013.

Wetenschappelijke rapportage: Peer reviewed artikel over de wijze waarop CCS projectontwikkelaars omgaan met participatievraagstukken (op aanvraag).