Advies en interventies

In het advies-en proceswerk wisselen we literatuurstudie, interventie en evaluatie met elkaar af, vaak in een interactief proces. Het resultaat is een beter begrip van bijv. de omstandigheden die veranderings- en verduurzamingsprocessen ten goede komen. Daarover formuleren we vervolgens aanbevelingen.

Voorbeelden:

Open innovatie:  Groot composiet: op basis van onderzoek en dialoog tussen ondernemers in de composietsector in een open innovatietraject is dit online Open Innovatie Handboek samengesteld.

 

We hebben mee-gewerkt aan de ontwikkeling en het testen van een tool om projecten gericht op energiebesparing middels gedragsverandering te ontwerpen, implementeren en evalueren: MECHanisms.

 

Het betrekken van lokale belanghebbenden bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van duurzame energieprojecten wordt ondersteund vanuit een participatietool genaamd ESTEEM.

 

Aanbevelingen dienen naar ons idee op een heldere en begrijpelijke manier over te worden gedragen aan partijen die niet altijd bekend zijn met sociale en socio-technische wetenschappen. Wij denken dat Storytelling uitermate geschikt is om een brug te slaan tussen onderzoek en toepassing en te stimuleren dat partijen (beleidsmakers, ondernemers) daadwerkelijk aan de slag gaan met de aanbevelingen. Hieronder een voorbeeld van Storytelling:

IEA introduction movie 18032014 2 from Ideate on Vimeo.