We doen (gebruikers)onderzoek, we ontwerpen en begeleiden participatieve-, dialoog- en co-creatieprocessen. Door de combinatie van onderzoek en praktijkwerk kunnen we nieuwe inzichten en getoetste methoden in de praktijk inzetten, om vervolgens geleerde lessen ook weer terug te vertalen naar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Ons werkveld strekt zich uit van lokaal tot internationaal niveau. We werken samen met publieke en private partijen, niet-gouvernementele organisaties (NGOs), (duurzame) ondernemers, kennisorganisaties, burgerinitiatieven en burgers.