DuneWorks Nieuwsbrief
Oktober, 2017
Onderzoek, advies en interventies waarbij de eindgebruiker centraal staat
In deze nieuwsbrief
  • 1. Shape Energy
  • 2. !mpuls
  • 3. Platform Participatie
  • 4. FlevoTop
  • 5. Open innovatie in composietensector
  • 6. DR-BoB demonstratie
  • 7. Column
  • 8. Lopende projecten
  • 9. Publicaties
  • 10. Agenda
1. Shape Energy
In het Shape Energy project zorgen we er samen met verschillende Europese partners voor dat inzichten uit de sociale wetenschappen beter hun weg gaan vinden naar Europese beleidsmakers. Om dit te realiseren organiseren we in 18 Europese steden workshops waarin we lokale energie vraagstukken gaan identificeren. We gebruiken Storytelling methoden om de verhalen van verschillende deelnemers boven water te krijgen. In september zijn de workshopbegeleiders door DuneWorks getraind en voorzien van de benodigde tools om ze optimaal voor te bereiden op deze workshops. Daarnaast vindt ook de Research Design Challenge plaats waarin Europese onderzoeksteams problemen gaan oplossen met betrekking tot de controle, verandering en het opbouwen van capaciteiten binnen energiesystemen. Verder biedt Shape Energy 20 beginnende sociale wetenschappers de kans om enkele weken stage te lopen waarin ze vanuit sociale wetenschappen een bijdrage moeten leveren aan bestaande Europese energie projecten.
Lees meer
2. !mpuls
Een kantoorgebouw is niet gebouwd om energiezuinig of duurzaam te zijn, het is gebouwd zodat mensen fijn en productief kunnen werken. Dit besefte de Gemeente Eindhoven maar al te goed toen ze consortium !mpuls verantwoordelijk maakten voor de duurzame renovatie van de gemeentelijke huisvesting. DuneWorks richt zich op het betrekken van gebouwgebruikers bij deze verduurzaming. In het eerste half jaar hebben we op basis van observaties, gesprekken met werknemers en een werkplekanalyse een beeld gevormd van de gebouwen. In de komende maanden gaan we medewerkers opleiden tot energie-ambassadeurs, zij gaan zich bezighouden met interventies gericht op recycling, mobiliteit, watergebruik en het gebruik van de installaties en apparaten in de gebouwen.
Lees meer
3. Platform Participatie
De gemeente Amsterdam is op zoek naar ideeën om de lokale democratie te versterken. Daarom organiseert zij drie bijeenkomsten waarbij bewoners uitgenodigd worden om mee te denken en te discussieren over hoe de participatieve democratie verbeterd kan worden. DuneWorks is betrokken als externe adviseur.
Lees meer
4. FlevoTop
Op zaterdag 7 oktober buigen inwoners van Flevoland zich over de vraag “Hoe maken we Flevoland sterker?”. De provincie wil via de FlevoTop meer inzicht krijgen in wat mensen vinden en op welke wijze zij betrokken willen worden bij de grote vraagstukken van de toekomst. Tijdens deze burgertop gaan Flevolanders met elkaar in gesprek over onderwerpen als de toekomstige energievoorziening, bereikbaarheid, leefbaarheid, recreatie en werkgelegenheid. DuneWorks is betrokken als externe adviseur.
Lees meer
5. Open innovatie in composietensector
Samenwerken loont, ook in de composietensector. Vanuit deze gedachte is een open innovatie traject gestart waarbij samenwerking moet leiden tot een versterking van de composietencluster als geheel. DuneWorks is betrokken als procesbegeleider. Na een drukbezochte publieksbijeenkomst in december zijn drie werkgroepen van start gegaan met de thema's: hybride verbindingen, exotherme processen en robotisering.
Lees meer
6. DR-BoB demonstratie
De demonstratie van de DR-BoB systemen gaat van start! Gedurende een jaar demonstreren we systemen die moeten zorgen voor real-time optimalisatie van energievraag, opslag en aanbod in een ziekenhuis, twee universiteitscampsussen en een bedrijventerein. DuneWorks begeleidt momenteel de monitoring en evaluatie met betrekking tot de gebruikers van zowel de systemen als de gebouwen. Zo hopen we meer inzicht te krijgen onder welke omstandigheden verschillende interventies niet alleen effectief maar ook acceptabel zijn. Wil je op de hoogte gehouden worden over DR-BoB? Meld je dan hier aan!
Lees meer
7. Column
Afgelopen week viel de regen weer eens met bakken uit de lucht, niet voor het eerst in het natte Nederland. Ondanks de regen zei mijn negen jaar oude dochter: "We gaan met de fiets naar school want dat is beter voor het milieu". Net voordat we aankwamen op school viel mijn dochter op dat we een van de weinigen waren die op de fiets naar school waren gekomen. Vanuit het niets zei ze toen: "Mam, ik ben trots dat je werkt bij een schoonmaakbedrijf"... Lees verder!
Lees meer
8. Lopende projecten
Platform Participatie: Ondersteunen van de gemeente Amsterdam bij het organiseren van een platform met als doel het versterken van de participatieve democratie
FlevoTop: Ondersteunen van de Provincie Flevoland bij het organiseren van een burgertop
Entrance: ontwikkelen van de minor 'Transition Professional in Action'
Nieuw licht op de Aireywijk!: Samen met buurtjournalisten brengen we de Aireywijk in beeld
!mpuls: Slim verduurzamen van de Eindhovense gemeente gebouwen
SHAPE-ENERGY: Integreren van sociale wetenschappen in Europees energie beleid
Nature4Cities: Nature Based Solutions voor stedelijke uitdagingen
Open Innovatie in de Composieten Cluster: Samenwerken om de sector te versterken
Save@Work: Wedstrijd energiebesparing in kantoorgebouwen
DR-BOB: Demand Response in groepen gebouwen
CIMULACT: Opzetten van een dialoog tussen diverse Europese stakeholders
IEA DSM Taak 25: Effectieve businessmodellen voor energie services
IEA DSM Taak 24: Gedragsverandering en energie efficiëntie
9. Publicaties
Storytelling guidelines for interdisciplinary and multi-stakeholder processes
Conference paper DR-BoB: Mind the gap when implementing technologies intended to reduce or shift energy consumption
Institutional ‘lock-out’ towards local self-governance? Environmental justice and sustainable transformations in Dutch social housing neighbourhoods
Giving Voice to Residents. Environmental justice and sustainable transformations of Dutch social housing neighbourhoods
Effective business model design and entrepreneurial skills for energy efficiency services
DR-BOB publicaties
IEA Task 25 publications
10. Agenda
7 oktober: FlevoTop: burgertop over de implementatie van de omgevingsvisie voor Flevoland.
16 oktober: Tweede Platform Participatie bijeenkomst over het versterken van de participatieve democratie in Amsterdam
21-29 oktober: Expositie over de rol van bewoners in de verduurzaming van de Aireywijk bij de Dutch Design Week
25 oktober: Presentatie over Taak 25 op het Drive Festival tijdens de Dutch Design Week
13 november: Derde Platform Participatie bijeenkomst over het versterken van de participatieve democratie in Amsterdam
11. Over ons
Wij richten ons op maatschappelijke vraagstukken rond verduurzaming en duurzame innovaties, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Lees meer...
Adres Glasgebouw SWA 5.032 Torenallee 45 5617 BA, Eindhoven
E-mail info@DuneWorks.nl
Telefoon Ruth: +31-625075760 / Sylvia: +31-652017139 / Luc: +31-611181772
Yvette +31-41842902 / Diana +31-651459550 / Mariska +31-18662982
Website www.DuneWorks.nl


This email was sent to *|EMAIL|*
Why did I get this? - Unsubscribe me from this list - Update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*