DuneWorks Nieuwsbrief
Juli, 2017
Onderzoek, advies en interventies waarbij de eindgebruiker centraal staat
In deze nieuwsbrief
  • 1. Nieuw licht op de Aireys
  • 2. Nature4Cities
  • 3. DR-BoB
  • 4. Even voorstellen: Mariska
  • 5. Column: Free Our Minds
  • 6. Taak 24
  • 7. Save@Work
  • 8. Lopende projecten
  • 9. Publicaties
  • 10. Agenda & recente activiteiten
1. Nieuw licht op de Aireys
In 2017 gaan wij in opdracht van woningbouwcorporatie Woonbedrijf een verduurzamingsprogramma ontwikkelen met, voor en door de Aireywijk en haar bewoners. Doel is om samen met bewoners, organisaties en initiatieven in de buurt tot een gedeeld, gedragen en haalbaar programma van verduurzaming te komen voor de Aireywijk. We hanteren een breed duurzaamheidsbegrip dat we momenteel samen met buurtpartners en bewoners nader aan het invullen zijn.
Lees meer
2. Nature 4 Cities
Nature4Cities is een onderzoeksproject, gefinancierd door het Europese H2020, dat zich richt op het ontwikkelen van een platform voor Nature-Based Solutions (NBS) dat Europese steden moet helpen om klimatologische, sociale en economische uitdagingen aan te pakken. Dit vraagt onder andere om nieuwe samenwerkingsmodellen waarin burgers een belangrijke rol vervullen. DuneWorks is naar verschillende Europese landen afgereisd om achter de verschillende behoeften en ervaringen van eindgebruikers te komen wat betreft NBS in hun eigen buurt. Daarnaast heeft zij een inventarisatie gemaakt van NBS in Nederland, surveys afgenomen bij experts op het gebied van NBS en een case study verricht in samenwerking met ICIS Maastricht.
Lees meer
3. Demand Response in Blocks of Buildings
In maart 2016 is DR-BoB van start gegaan. Vanaf deze zomer zullen voor een jaar lang systemen gedemonstreerd worden die moeten zorgen voor real-time optimalisatie van energievraag, opslag en aanbod in groepen gebouwen op vier locaties. Tijdens de afgelopen maanden hebben we met behulp van interviews verwachtingen en behoeften van verschillende lokale stakeholders in kaart gebracht. Op basis van nieuwe inzichten hebben we bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van de systemen, communicatiestrategieën en het ontwikkelen van bijbehorende businessmodellen.
Lees meer
4. Even voorstellen: Mariska
Mariska de Zeeuw is op 1 januari begonnen bij DuneWorks als junior onderzoeker. Ze heeft een achtergrond in bestuurskunde en politicologie. In haar werkt richt ze zich graag op participatie en de verschillen tussen groepen in de samenleving. Momenteel werkt ze aan Nature4Cities, Shape Energy en Taak 24.
Lees meer
5. Column: Free Our Minds
Onderzoekers hebben ruimte nodig om bij te dragen aan werk in de praktijk en in beleidsvorming, in plaats van enkel bezig te zijn met wetenschappelijk gebaseerde bewijsstukken.
Lees meer
6. Taak 24
Taak 24 is onderdeel van het Demand Side Management Programme van het Internationaal Energie Agentschap. Het doel is om overheden te adviseren bij het ontwikkelen van beleid gericht op het stimuleren van energie-efficiënter gedrag bij consumenten. DuneWorks heeft onder andere een decision-making tree ontwikkeld, gebaseerd op eerder uitgevoerde case studies onder energie-initiatieven. Daarnaast heeft zij workshops gegeven aan Green Offices in Nederland om duurzamer ICT-gebruik op universiteiten en hogescholen te stimuleren.
Lees meer
7. Save@Work
Save@Work is een wedstrijd tussen 180 overheidsgebouwen uit 10 Europese regio's met als doel zoveel mogelijk energie te besparen op kantoor. Duneworks heeft de afgelopen maanden het interne leerproces ondersteund door interviews te houden met de projectleiders in de landen en door in een workshop aan de hand van de projectstructuren de belangrijkste leerpunten te bespreken. De rapportage staat binnenkort op de officiële Save@Work website. Het project eindigt dit jaar.
Lees meer
8. Lopende projecten
Entrance: Ondersteuning bij de ontwikkeling van de minor Transition Professional in Action
Nieuw licht op de Aireywijk!: Ontwikkelen van een verduurzamingsprogramma met, voor en door de Aireywijk
!mpuls: Slim verduurzamen Eindhovense gemeente gebouwen
SHAPE-ENERGY: Integreren van energie gerelateerde sociale wetenschappen in EU energie beleid
Nature4Cities: Nature Based Solutions voor stedelijke uitdagingen
Composieten Cluster: Samenwerking om de sector te versterken
Build Upon: Europese landen helpen om bestaande gebouwen te verduurzamen
Save@Work: Wedstrijd energiebesparing in kantoorgebouwen
DR-BOB: Demand Response in groepen gebouwen
CIMULACT: Opzetten van een dialoog tussen diverse Europese stakeholders
IEA DSM Taak 25: Effectieve businessmodellen voor energie services
IEA DSM Taak 24: Gedragsverandering en energie efficiëntie
9. Publicaties
NL case study voor Taak 24: higher education and ICT
Energy Efficiency and Using Less - A social sciences and humanities annotated bibliography
Mind your business: entrepreneurs, their dynamic capabilities, context and new business models for energy efficiency services
Dutch, Swedish and Swiss Context analyses and Business Models case studies for a more effective uptake of DSM energy services for SMEs and communities
DR-BOB publicaties
10. Agenda & recente activiteiten
25 oktober: Presentatie over Taak 25 op het Drive Festival tijdens de Dutch Design Week
29 juni: presentatie 'Mind the Gap' over DR-BoB tijdens de Sustainable Places conferentie.
28 & 29 juni: IEA Ministerial Meeting.
14 juni: gastcollege op het Summa College: over energie, gebouwen en facilitair management.
7 juni: Praktijk case 'de duurzame wijk' als onderdeel van de opleiding Wijk en Gebiedsmanager Nieuwe Stijl.
6 juni: Presentatie over de Buurttransformator bij de MVI-Energie bijeenkomst.
1-6 juni: Presentatie over Taak 25 op de ECEEE Summer School 2017.
Over ons
Wij richten ons op maatschappelijke vraagstukken rond verduurzaming en duurzame innovaties, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Lees meer...
Adres Glasgebouw SWA 5.032 Torenallee 45 5617 BA, Eindhoven
E-mail info@DuneWorks.nl
Telefoon Ruth: +31-625075760 / Sylvia: +31-652017139 / Luc: +31-611181772
Yvette +31-41842902 / Diana +31-651459550 / Mariska +31-618662982
Website www.DuneWorks.nl
To unsubscribe or modify your subcription please send a mail.