DuneWorks Nieuwsbrief
November, 2016
Onderzoek, advies en interventies waarbij de eindgebruiker centraal staat
In deze nieuwsbrief
 • 1. Uitbreiding Team
 • 2. Composieten cluster
 • 3. Nature4Cities
 • 4. DR-BOB
 • 5. !mpuls
 • 6. Energy Innovation Talks
 • 7. Even voorstellen: Yvette en Diana
 • 8. Shape Energy
 • 9. Lopende projecten
 • 10. Publicaties
 • 11. Agenda
 • 12. Over ons
1. Uitbreiding team
Dankzij verschillende nieuwe projecten en opdrachten hebben wij ons team kunnen uitbreiden: Yvette en Diana stellen zich verderop in de nieuwsbrief voor. Maar ook nu is er nog ruimte voor een nieuw junior/medior teamlid. Interesse? Klik dan op 'lees meer' en bekijk de profielschets op onze website.
Lees meer
2. Open innovatie in composietensector
Begin september 2016 is een nieuw Open Innovatie traject met het Groot Composiet cluster Noord-Holland van start gegaan. DuneWorks is hier opnieuw bij betrokken als procesbegeleider om het vertrouwen en de samenwerkingsbehoefte te verduur- zamen.
Lees meer
3. Nature 4 Cities
Binnenkort gaat het H2020 onderzoeks- project Nature4Cities van start. Dit project richt zich op het ontwikkelen van Nature Based Solutions voor stedelijke uitdagingen die worden veroorzaakt door klimaatverandering (hittestress, water- overlast en stormschade).
Lees meer
4. Demand Response in Blocks of Buildings
In maart 2016 is DR-BOB van start gegaan. Binnen dit project gaan we op vier locaties systemen demonstreren die moeten zorgen voor real-time optimalisatie van energievraag, opslag en aanbod in groepen gebouwen. Onlangs zijn een stakeholder- en marktanalyse uitgevoerd. Ook zijn demonstratiescenario’s ontwikkeld die omschrijven hoe de groepen gebouwen hun energieverbruik kunnen verlagen, verhogen of verschuiven als reactie op prijsprikkels. De komende tijd houden we ons bezig met vraagstukken rondom de implementatie van de systemen en het ontwikkelen van bijbehorende businessmodellen.
Lees meer
5. !mpuls
Consortium !mpuls is de komende Jaren verantwoordelijk voor de duurzame renovatie van de gemeentelijke huisvesting van Eindhoven. DuneWorks gaat ambassadeurs trainen die interventies en activiteiten zullen opzetten gericht op gedragsverandering en moeten zorgen voor een toename van betrokkenheid en tevredenheid van werknemers m.b.t. de verduurzaming.
Lees meer
6. Energy Innovation Talks
Op 29 september heeft stagiaire Dieudonnee samen met haar team "The Collectives" de finale van de Energy Innovation Talks gewonnen! Ze presenteerden het winnende idee om een energieabonnement te ontwerpen wat o.a. betere integratie van duurzame energiebronnen in het energienetwerk mogelijk moet maken.
Lees meer
7. Even voorstellen: Yvette en Diana
Yvette Jeuken werkt sinds 1 mei bij Duneworks. Ze heeft een achtergrond in politicologie en richt zich in haar werk op het tot stand brengen van samenwerking, participatie en besluitvorming rondom verduurzaming en innovaties. De komende tijd zal Yvette o.a. werken aan Nature4Cities, Open innovatie in de composiet sector en Smart Cities.

Diana Uitdenbogerd is vanaf 1 juni in dienst bij DuneWorks. Daar werkt ze aan projecten waarbij diverse gebruikers begeleid worden bij gedragsverandering. Ze combineert deze praktijk gerichte benadering met expertise in het evalueren van interventie- en beleidsprogramma’s gericht op energiebesparing en gedragsverandering. De komende tijd zal Dianao.a. werken aan Save@Work.
8. Shape Energy
Duneworks is een van de partners van dit EU Horizon 2020 project dat 1 februari 2017 start. Het project zal een platform opzetten voor energie gerelateerde sociale wetenschappen, met als doel deze beter te integreren in beleidsvorming rondom Europees energie beleid. Storytelling zal een centrale rol gaan spelen in dit project.
Lees meer
9. Lopende projecten
!mpuls: Slim verduurzamen Eindhovense gemeente gebouwen
SHAPE-ENERGY: Integreren van energie gerelateerde sociale wetenschappen in EU energie beleid
Nature4Cities: Nature Based Solutions voor stedelijke uitdagingen
Composieten Cluster: Samenwerking om de sector te versterken
Build Upon: Europese landen helpen om bestaande gebouwen te verduurzamen
Save@Work: Wedstrijd energiebesparing in kantoorgebouwen
DR-BOB: Demand Response in groepen gebouwen
CIMULACT: Opzetten van een dialoog tussen diverse Europese stakeholders
IEA DSM Taak 25: Effectieve businessmodellen voor energie services
IEA DSM Taak 24: Gedragsverandering en energie efficiëntie
10. Publicaties
Institutional ‘lock-out’ towards local self-governance? Environmental justice and sustainable transformations in Dutch social housing neighbourhoods
Giving Voice to Residents. Environmental justice and sustainable transformations of Dutch social housing neighbourhoods
Effective business model design and entrepreneurial skills for energy efficiency services
Hoog Dalem: Motivaties, verwachtingen en ervaringen van bewoners m.b.t. energiesystemen gericht op vraagsturing
DR-BOB publicaties
IEA Task 25 publications
11. Agenda
17 november: Sessie 'De Duurzame Wijk' als onderdeel van de opleiding Beleidsmedewerker Volkshuisvesting.
14 december: Publieke aftrap Open Innovatie in de Composietensector.
19 januari: College als onderdeel van de postgraduaat over Energy Efficiency Services.
2017: Bijeenkomst Green Offices: Delen van ervaringen over energie-besparing en efficiëntieverbetering met Nederlandse hoger onderwijsinstellingen.
12. Over ons
Wij richten ons op maatschappelijke vraagstukken rond verduurzaming en duurzame innovaties, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Lees meer...
Adres Glasgebouw SWA 5.032 Torenallee 45 5617 BA, Eindhoven
E-mail info@DuneWorks.nl
Telefoon Ruth: +31-625075760 / Sylvia: +31-652017139 / Luc: +31-611181772
Yvette +31-41842902 / Diana +31-651459550
Website www.DuneWorks.nl
To unsubscribe or modify your subcription please send a mail.