MSc. Yvette Jeuken

Yvette Jeuken is senior onderzoeker bij DuneWorks. Yvette heeft zich gespecialiseerd in democratiseringsvraagstukken, burgerparticipatie en de impact van nieuwe technologieën. Binnen DuneWorks houdt zij zich bezig met, environmental justice, klimaatadapatatie, nieuwe governance structuren, en het waarborgen van kernwaarden zoals duurzaamheid en zeggenschap in Smart Cities. Yvette is afgestudeerd in politicologie (politieke theorie) en genderstudies. Na haar studie is zij enkele jaren als onderzoeker werkzaam geweest aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2012 tot 2016 is Yvette als projectleider werkzaam geweest bij stichting Netwerk Democratie, een platform voor democratische vernieuwing. Daarnaast was zij initiatiefnemer van de Burgertop Amsterdam.
 
LinkedIn