De Buurttransformator

Hoe kan een voornemen tot renovatie en energie verduurzaming van buurten met sociale huurwoningen op participatieve wijze vorm gegeven worden?

 

Deze vraag vormde in 2013 het startpunt voor het schrijven van het onderzoeksprojectaanvraag voor STEM. Uitgangspunt was het gegeven dat woningbouwcorporatie Woonbedrijf in 2013 in Eindhoven met een innovatieve aanpak een verduurzamingstraject op buurt- en woningniveau wilde starten in verschillende buurten met sociale verhuur. Woonbedrijf heeft de ‘Buurttransformator aanpak’ ontwikkeld met als doel om technische en sociale innovatie parallel vorm te geven. Binnen dit project onderzochten en evalueerden we lopende trajecten en interventies en droegen wij bij aan de verbetering en uitrol van de Buurttransformator aanpak.

Publicaties
Peer reviewed artikel: ‘Institutional ‘lock-out’ towards local self-governance? (…)’ 
Uitgebreide Samenvatting
Openbaar Eindrapport
Uitvoerige Engelstalige Rapportage
De Stemgever: Bouwstenen voor Betere Plekken
Factsheets Eindgebruikers en Meervoudige Waarden

Presentaties
Poster Presentatie op STS Conferentie 2015

Verhalen over renovaties in de sociale huursector
A traditional neoclassical approach
A JUST approach

Meer informatie
Projectsamenvattingen STEM