Stedin Hoog Dalem: Bewonersonderzoek

DuneWorks voert in opdracht van Netbeheerder Stedin een bewonersonderzoek uit in de wijk Hoog Dalem. Ongeveer 50 woningen binnen deze wijk gaan gebruik maken van energieopslag en slimme technologieën om zo optimaal gebruik te kunnen maken van zelfopgewekte energie. Het project Hoog Dalem biedt een uitgelezen kans om vragen te onderzoeken die cruciaal zijn voor een succesvolle installatie en adoptie van energiesystemen gericht op vraagsturing.

 

Voorafgaand aan de plaatsing worden motivaties en verwachtingen van bewoners onderzocht. Nadien wordt onderzocht hoe bewoners de nieuwe installaties waarderen en ervaren. Doel is om inzicht te krijgen in de vraag hoe je klanten zover kunt krijgen de systemen te accepteren, maar ook hoe je ze tot een goed gebruik kunt motiveren.

Publicaties
– Uitgebreide samenvatting: Hoog Dalem: Motivaties, verwachtingen en ervaringen van bewoners

Meer informatie
Hoog Dalem in het nieuws