Nieuw licht op de Aireywijk!

Korte omschrijving

In opdracht van woningbouwcorporatie Woonbedrijf verkennen we samen met de bewoners en buurtpartners de mogelijkheden voor verdere verduurzaming van de Aireywijk. Het gaat er hierbij om dat niet alleen om energie-gerelateerde verduurzaming, maar ook sociale, sociaal-economische en ecologische verbeteringen zullen aandacht krijgen – we hanteren een breed duurzaamheidsbegrip dat samen met buurtpartners en bewoners nader ingevuld gaat worden.

 

In dit project bouwen we voort op het afgeronde project Stem: De Buurttransformator. Waarin we onderzoek hebben gedaan naar de Buurttransformator aanpak in de Aireywijk. Als onderdeel van dit project is ‘De Stemgever’ ontwikkeld. De Stemgever bestaat uit bouwblokken voor een aanpak gericht op de verduurzaming van een buurt of plek. Deze bouwblokken vormen de basis voor onze aanpak om tot een verduurzamingsprogramma te komen in de Aireywijk.

Meer informatie
De Stemgever: Bouwstenen voor Betere Plekken
De Stemgever (poster)