Platform Participatie

Hoe versterken we participatie in Amsterdam op een nieuwe en innovatieve manier? Wat staat ons als overheid te doen? En wat kunt u als bewoner of ondernemer bijdragen?

 

Met deze vragen organiseert de gemeente Amsterdam een drietal bijeenkomsten. Er is in de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inspraak en het geven van ruimte aan initiatieven van bewoners, ondernemers en instellingen. De gemeente Amsterdam wil dit verder uitbouwen en aanvullen, met nog betere en nieuwere methodieken die aansluiten bij bredere doelgroepen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden gebundeld en verwerkt in concrete voorstellen voor het ‘Plan van Aanpak Versterking Participatie’. Dit plan wordt in het najaar aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Duneworks is in samenwerking met Bart Cosijn (Burgertop Amsterdam) betrokken bij de organisatie van deze bijeenkomsten en onderzoekt een tiental Amsterdamse initiatieven. Met dit onderzoek leveren zij een bijdrage aan het Versterkingsvoorstel.

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
– Dinsdag 19 september
– Maandag 16 oktober
– Maandag 13 november 2017

Locatie en tijd
De bijeenkomst van 19 september vindt plaats in Het Sieraard op de Postjesweg 1 in Amsterdam-West.
Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Afsluiting: 22.00 uur met een hapje en drankje

Er is ruimte voor maximaal 80 deelnemers.

Meer informatie

Platform Participatie uitnodiging voor drie bijeenkomsten