Prijsprikkels en energiegedrag

DuneWorks heeft voor Netbeheer Nederland een onderzoek gedaan naar manieren om energieverbruik in huishoudens te verschuiven of reduceren. De overkoepeldende vraag luidde: Welke dynamische prijsinterventies (bestaande uit een combinatie van prijsprikkel, technologie en feedback) zijn het meest geschikt om een verandering in energieverbruik onder Nederlandse eindgebruikers op het niveau van huishoudens te realiseren? Bij het beantwoorden van deze vraag hebben we geprobeerd de eindgebruikers zoveel mogelijk centraal te stellen (en dus niet de technologie of prijsprikkel als uitgangspunt te nemen).

Publicaties
Hoofdrapportage
Blokkendoos en segmentatie
Achtergrond document blokkendoos