Energie delen met cVPP

Korte omschrijving

Lokaal energie delen met je buren, de start van een nieuw project: cVPP (community based Virtual Power Plants)

Wat als buurtbewoners als prosumenten (consumenten + producenten = prosument) zelf energie gaan opwekken, opslaan en aan elkaar gaan leveren?  Hoe kun je dat mogelijk maken met behulp van een Virtual Power Plant? Wat is dat eigenlijk, een Virtual Power Plant? En hoe richt je het zo in dat de baten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en dat buurtbewoners die dat willen een actieve rol kunnen oppakken? En hoe kunnen we de opgedane ervaring op verschillende plekken in verschillende landen gebruiken om een aanpak en model voor verdere uitbreiding hiervan te ontwikkelen?

Dit uit- en onderzoeken we allemaal in het Interreg project cVPP (community-based Virtual Power Plant), een project binnen het INTERREG North-West European program, met partners uit Ierland, België en Nederland. De kick-off meeting was op 13 en 14 december in Eindhoven aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUe), die de lead heeft in het project. Duneworks focust als subpartner samen met de TUe vooral op vraagstukken rondom participatie, institutionele condities, waardeproposities en manieren om een context-sensitieve aanpak te ontwikkelen om op meerdere plekken cVPPs te implementeren.

Webpagina: http://www.nweurope.eu/projects/project-search/cvpp-community-based-virtual-power-plant/

Contactpersoon: Sylvia Breukers, sylvia.breukers@duneworks.nl

The partnership receives a European Union subsidy of 3,663,205.49 EUR.