Energie delen met cVPP

Korte omschrijving

Lokaal energie delen met je buren, de start van een nieuw project: cVPP (community based Virtual Power Plants)

Wat als buurtbewoners als prosumenten (consumenten + producenten = prosument) zelf energie gaan opwekken, opslaan en aan elkaar gaan leveren?  Hoe kun je dat mogelijk maken met behulp van een Virtual Power Plant? Wat is dat eigenlijk, een Virtual Power Plant? En hoe richt je het zo in dat de baten ten goede komen aan de lokale gemeenschap en dat buurtbewoners die dat willen een actieve rol kunnen oppakken? En hoe kunnen we de opgedane ervaring op verschillende plekken in verschillende landen gebruiken om een aanpak en model voor verdere uitbreiding hiervan te ontwikkelen?

Dit gaan we allemaal uit- en onderzoeken in het nieuwe Interreg project cVPP, met partners uit Ierland, België en Nederland. De kick-off meeting was op 13 en 14 december in Eindhoven aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUe). Duneworks gaat samen met de TUe vooral kijken naar vraagstukken rondom participatie, institutionele condities, waardeproposities en manieren om een context-sensitieve aanpak te ontwikkelen om op meerdere plekken cVPPs te implementeren.
DuneWorks is subpartner in het project.

Part of the project is funded by Interreg NWE (cVPP 588) on community based Virtual Power Plant