Open Innovatie Cluster

Korte omschrijving

In navolging van Groot Composiet zal Duneworks betrokken zijn bij het vervolgproject ‘Valorisatie High Tech Sector Composieten NH’ dat september 2016 van start is gegaan. In het eerste project is een samenwerkingsverband opgezet tussen verschillende partijen die zich bezighielden met composietmaterialen, waaronder composietbedrijven en kennisinstellingen. Het project was erop gericht om open innovatie tot stand te brengen tussen composietbedrijven. Oftewel, samenwerking door kennisdeling. Dit is niet voor de hand liggend omdat bedrijven die in dezelfde sector werkzaam zijn elkaar snel als concurrent zien. Vaak blijkt dat deze veronderstelling niet klopt omdat bedrijven in andere markten opereren, of omdat nieuwe kennis in ieders voordeel kan werken in plaats van ten koste van elkaar. Het is belangrijk om het gezamenlijk belang te herkennen en een vertrouwensband op te bouwen. Pas dan is samenwerking tussen concurrenten mogelijk. Duneworks heeft in het eerste project als procesbegeleider een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van vertrouwensrelaties in het composietencluster. In het vervolgtraject zal Duneworks zich op het verduurzamen van het vertrouwen en de samenwerkingsbehoefte gaan richten zodat het composietencluster als geheel versterkt.

Publieke aftrap EFRO project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten Noord-Holland’, woensdag 14 december 2016

Meer informatie:
Website Valorisatie Hightech Sector Composieten NH
Digitale Handboek Open-Innoveren

In het nieuws:
Docenten stage dagen
WijNoordHolland
Leidsch Dagblad