Green Deal: Smart Energy Cities

Een ambitieus doel vanuit de Green Deal Smart Energy Cities: de verduurzaming van de gebouwde omgeving in vijf grote steden. Het project vond plaats in samenwerking met diverse partners, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en vijf TKi’s. De nadruk lag in eerste instantie op slimme energieconcepten die kunnen bijdragen aan het verlagen van het energiegebruik van gebouwen. Het idee was om met concrete projecten te beginnen en die vervolgens op te schalen om geleidelijk naar stadsniveau te werken. Een centrale rol was hierbij weggelegd voor de wensen en behoeften van de eindgebruiker / inwoner en het co-creatie proces. Hoewel slimme energie in eerste instantie het uitgangspunt was, is het in de toekomst wellicht slechts een middel tot waarden zoals een prettige, gezonde stad en comfortabel wonen, werken en leven.

 

Ruth Mourik fungeerde als één van de kwartiermakers tussen de verschillende partijen en gemeenten. Ze begeleidde processen, ze intermediërde tussen partijen en deelde lessen om het verduurzamingstraject succesvol te laten verlopen in alle gemeenten. Hier vind je meer informatie over de kwartiermakers.

Nieuws
27 maart 2015: Eindrapport kwartiermakersfase (fase 1)

Nu de kwartiermakersfase is afgerond maakt de ‘Green Deal Smart Energy Cities’ zich op voor de volgende fase. Het eindrapport van de kwartiermakersfase wordt aangeboden aan Minister Kamp van Economische Zaken (klik hier voor de managementsamenvatting). Tijdens de kwartiermakersfase zijn meer dan 50 potentiële locaties verkend, zijn 12 kickstartprojecten geselecteerd en is er een inventarisatie gemaakt van ruim 200 (bijna) marktrijpe innovaties. In 2015 wordt gestart met de uitvoering van de Green Deal. Meer informatie is te vinden op de website van CLICKNL.

10 mei 2015: Eindrapport fase 2

Leaflet
Managementsamenvatting