Green Deal Brabant

Gemeentes in Brabant gaan, met het oog op implementatie, een ‘Green Deal’ aan. Dit doen ze met de bedrijven en kennisinstellingen die voorop lopen in het ontwikkelen én implementeren van een nieuwe energiehuishouding. Deze Green Deal wordt door een kerngroep uit het Smart Energy Regions netwerk voorbereid. Smart Energy Regions is een cluster van bedrijven, kennisinstellingen en overheden de krachten bundelen. Smart Energy Regions heeft als doel om concepten van moderne regionale energiehuishoudingen te ontwikkelen en te implementeren. DuneWorks is een van de leden van de kerngroep die de Green Deal Brabant voorbereiden.