Flevotop

Op zaterdag 7 oktober 2017 vond de Flevotop plaats in het provinciehuis van Flevoland. Een burgertop georganiseerd door de provincie Flevoland, waarin de overheid in gesprek ging met inwoners over de vraag “Hoe maken we Flevoland nog sterker?”. De top is gehouden in het kader van de omgevingsvisie waarin inwoners, ondernemers en organisaties een belangrijke rol spelen, omdat het aanpakken van de uitdagingen mede afhangt van de inzet en betrokkenheid van Flevolanders. Het doel van de provincie was om met inwoners in gesprek te gaan over de manier waarop zij betrokken willen worden bij de vraagstukken waar de provincie voor staat.

Tijdens de Flevotop gingen 74 Flevolanders in kleine groepjes onder begeleiding van de Statenleden met elkaar in dialoog. Aan de hand van drie kernopgaven (het verhaal van Flevoland, krachtige samenleving en ruimte voor initiatief) en vier strategische opgaven (duurzame energie, circulaire economie, landbouw: meerdere smaken en regionale kracht) bespraken de deelnemers de belangrijkste doelen en benodigdheden. Daarnaast hebben ze samen gekeken welke Flevolanders wat kunnen en willen bijdragen. Lees hier het verslag van de dag.

Duneworks was als extern adviseur methodiek en participatie betrokken bij de FlevoTop, samen met Bart Cosijn (extern projectleider) en John Bijl (adviseur politieke en bestuurlijke inbedding).

Bezoek ook de website van de Flevotop!

Update 01/12/2017: De onderzoekers Kristof Jacobs en Manouk Smeets van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzochten hoe de deelnemers de rol van de Statenleden, als gespreksleiders tijdens de Flevotop, hebben ervaren. In het algemeen waren de deelnemers erg positief over de Flevotop, en waardeerden de dag met een 8. Over de gespreksleiding door de Statenleden spraken 98% zich positief uit. Ze voelden zich gehoord en voelden zich vrij om te spreken. De onderzoekers geven aan dat dit waarschijnlijk dankzij de training van de Statenleden komt die is opgezet door de adviseurs.

Het onderzoeksartikel verscheen op Stuk Rood Vlees.